Mentor Graphics FloTHERM Products

7 Likes Comment
Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2

Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2 – Bộ sưu tập các phần mềm phân tích nhiệt và thiết kế hệ thống làm mát cho các mạch và linh kiện điện tử

Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2

Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2

Đồ họa Mentor, một nhà lãnh đạo công nghệ trong tự động hóa thiết kế điện tử cung cấp sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ từng đoạt giải thưởng tư vấn cho các công ty điện tử và bán dẫn hàng đầu thế giới, đã phát hành Flotherm Sản phẩm , là thiết bị điện tử làm mát phần mềm phân tích nhiệt từ các nhà lãnh đạo trong ngành điện tử.

FloTHERM sử dụng các kỹ thuật CFD tiên tiến để dự đoán luồng không khí, nhiệt độ, và truyền nhiệt trong các thành phần, bảng và các hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm kệ và trung tâm dữ liệu. Đây cũng là giải pháp tốt nhất của ngành để tích hợp với phần mềm MCAD và EDA.

Ảnh chụp màng hình

Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2
Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2
Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2
Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2
Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2
Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2
Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2
Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2
Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2
Mentor Graphics FloTHERM Products v11.2

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm
Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt phần mềm:
1. Trước tiên tải phần mềm xuống và giải nén nó.
2. Vào thư mục phần mềm gốc và chạy tệp Setup.exe.
3. Cài đặt chương trình trong chế độ Client và không cài đặt Flexlm. Kết thúc quá trình cài đặt.
4. Trong ổ C, tạo một thư mục tên là flexlm.
5. Sao chép tệp tin mgcld_SSQ.dat trong thư mục C-rack vào đường dẫn C: \ flexlm.
6. Vào Computer -> Advanced systems settings -> Advanced -> Enviroment Variables.
7.  User-> System -> New

Variable name: MGLS_LICENSE_FILE
Variable value: C:\flexlm\mgcld_SSQ.dat

Variable name: LM_LICENSE_FILE
Variable value: C:\flexlm\mgcld_SSQ.

8. Sao chép các tập tin MGLS64.dllMGLS.dll từ thư mục [email protected] và sao chép chúng vào một trong các đường dẫn được chỉ định trong tệp Read Me.txt.

9. Phần mềm được kích hoạt hoàn toàn và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế.

Tải về

Chuyển sang trang Download Pass RAR : hoquangdai.com

Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *