MATLAB v2015a dành cho MacOSX

3 Likes 2 Comments
MATLAB là một ứng dụng mạnh mẽ cho sinh viên và nhà nghiên cứu về toán học và kỹ thuật, công việc đầu tiên của họ tại Đại học New Mexico và Stanford vào năm 1970 là giải quyết các vấn đề về lý thuyết ma trận, đại số tuyến tính và phân tích số, và ngày nay hàng trăm ngàn học thuật, học thuật, Công nghiệp và … trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật như toán học tiên tiến, đại số tuyến tính, viễn thông, kỹ thuật hệ thống, v.v. MATLAB được biết đến là một trong những môi trường tính toán và kỹ thuật đầu tiên có thể giải quyết các vấn đề của họ.
Toán học là ngôn ngữ chung của nhiều ngành khoa học kỹ thuật. Ma trận, phương trình vi phân, chuỗi thông tin số, hình vẽ và đồ thị là những công cụ chính được sử dụng trong toán học cũng như trong MATLAB.
MATLAB hiện là một hệ thống và ngôn ngữ lập trình hiệu quả cho nhiều tính toán khoa học và kỹ thuật.

Các tính năng chính của phần mềm MATLAB:

– Mô hình vật lý
– Phân tích thống kê
– Logic mờ
– Thực tế ảo
– Xử lý ảnh
– Thiết kế bộ lọc
– Phân tích kinh tế
– Mạng lưới thần kinh
– Thiết kế hệ thống viễn thông
– Và …
MATLAB v2015a MacOSX

MATLAB ® is a high-level technical computing language and interactive environment for algorithm development, data visualization, data analysis, and numerical computation. Using MATLAB, you can solve technical computing problems faster than with traditional programming languages, such as C, C++, and Fortran.

You can use MATLAB in a wide range of applications, including signal and image processing, communications, control design, test and measurement, financial modeling and analysis, and computational biology. Add-on toolboxes (collections of special-purpose MATLAB functions) extend the MATLAB environment to solve particular classes of problems in these application areas.

MATLAB provides a number of features for documenting and sharing your work. You can integrate your MATLAB code with other languages and applications, and distribute your MATLAB algorithms and applications.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

Intel, 64-bit processor
OS X 10.9.5 or later

Tải về nhanh MATLAB v2015a MacOSX
MATLAB v2015a MacOSX

Tải về Link Fshare

Pass RAR : hoquangdai.com

MATLAB v2015a dành cho MacOSX (Khuyên tải)
Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Sau khi tải xuống phần mềm, trước tiên hãy ngắt kết nối Internet của bạn, sau đó, theo tệp [email protected] Guide, kích hoạt phần mềm.

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *