MasterCAM X5

24 Likes 3 Comments
MasterCAM X5 x86/x64 co thuoc 1 Link Fshare.vn - Upfile.vn

MasterCAM X5 x86/x64 co thuoc 1 Link Fshare.vn - Upfile.vn

MasterCAM X5 x86/x64 Full 1 Link Fshare.vn

MasterCAM X5

Mastercam là một phần mềm được sử dụng để mô tả hoặc lên kế hoạch quá trình gia công hầu như thông qua màn hình máy tính. Kết quả của quá trình gia công quy trình sau đó được sử dụng như là một hướng dẫn về CNC (máy tính điều khiển bằng số) lập trình máy. Mastercam được phát triển ở Massachusetts vào năm 1983. Công ty phát triển Mastercam là Công ty CNC Software, Inc., một trong số ít công ty phát triển phần mềm dựa trên máy tính hoặc là nhà sản xuất máy tính hỗ trợ lâu đời nhất. Phần mềm CNC, Inc. Hiện nay, Mastercam là phổ biến rộng rãi và thường được sử dụng trong cả ngành công nghiệp và giáo dục.


MasterCAM X5 x86/x64 co thuoc 1 Link Fshare.vn – Upfile.vn

MasterCAM X5 x86/x64 co thuoc 1 Link Fshare.vn – Upfile.vn

Mastercam X5 System Requirements:

  • Processor: 2.5 GHz (minimum), 32-bit or 64-bit Intel®-compatible processor
  • Operating System: Windows® XP, Windows Vista® (Business or Ultimate), or Windows 7 (Professional or Ultimate) including the latest service packs and recommended updates
  • Memory: 2 GB (minimum), 3 GB available hard disk space (minimum)
  • Graphics: 256 MB OpenGL-compatible graphics card, 1280 x 1024 pixel screen resolution (minimum)
  • Mouse: Windows-compatible 2-button or 3-button mouse (or with middle mouse wheel

Video Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm MasterCAM X5

 

Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm MasterCAM X5

MasterCAM X5 32bit : 

ATTENTION!ATTENTION!If you already have USB-Emulator for MC X4 (HASP or NetHASP)  installed you can skip steps 1) – 5) and need only to run “mastercam_X5_crk.exe”

1) Unpack a folders “USB-Emul_Win32” and  “remove_old_emuls”  to your computer1) Unpack a folders “USB-Emul_Win32” and  “remove_old_emuls”  to your computer
2) Run “remove_old_emuls\delete_old_emuls.bat”  to CLEAR a Windows Registry from “blacklisted” Emulators
3) Run “mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg” or “mcamX4_MU3-industrial-nethasp.reg” (dealer dump has got extended functionality!) if you want to install Mastercam X5 with NetHASP SIM type. orrun “mcamX4_MU3-dealer_hasp.reg” if you want to install Mastercam X5 with HASP SIM type.
4) Run “install.bat” to install USB-Emulator
5)  Install MC X5 as HASP or NetHASP SIM type.
6) Copy Mastercam.exe from thuoc to <Mastercam X5 progdir> and replace original one
7) Enjoy

 

MasterCAM X5 64bit :

ATTENTION!ATTENTION!If you already have USB-Emulator for MC X4 (HASP or NetHASP)  installed you can skip steps 1) – 5) and need only to run “mastercam_X5_crk.exe”
1) Unpack a folders “USB-Emul_Win64” and  “remove_old_emuls”  to your computer
2) Run “remove_old_emuls\delete_old_emuls.bat”  to CLEAR a Windows Registry from “blacklisted” Emulators
3) Run “mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg” or “mcamX4_MU3-industrial-nethasp.reg” (dealer dump has got extended functionality!) if you want to install Mastercam X5 with NetHASP SIM type. orrun “mcamX4_MU3-dealer_hasp.reg” if you want to install Mastercam X5 with HASP SIM type.

4) Install a USB-Win64 Emulator
You need a local Administrator rights to install this emulator for Win64!On Windows Vista64 and Windows7 64-bit you need to boot Windows in mode F8 > Desable Unsigned Drivers Enforcment !!!
4.1. Reboot computer (for Windows Vista64 and Windows7 64-bit you need to boot Windows in mode F8 > Desable Unsigned Drivers Enforcment !!!)4.2.   Install usb-emulator drivers  Start ->  Control Panel -> Add Hardware (Yes, I have already connected the hardware) -> Add a new hardware device -> Install the hardware that I manually select from a list -> Show all Devices -> Have disk -> Browse -> (browse to folder “USB-Emul_Win64”) -> OK -> Confirm to install not certificated drivers if Windows ask for..
If setup is succesco you have to see new system device:Device Manager -> System devices -> Virtual Usb Bus Enumerator

5)  Install MC X5 as HASP or NetHASP SIM type.
6) Copy Mastercam.exe from thuoc to <Mastercam X5 progdir> and replace original one
7) Enjoy

Tải về mastercamX5_hoquangdai.com.rar (1.25 GB)

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

Ảnh minh họa mastercam-x5

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *