Master PDF Editor v5.4.36

5 Likes Comment

Tải xuống Master PDF Editor v5.4.36 – Phần mềm tạo và chỉnh sửa tệp PDF

Master PDF Editor là phần mềm để tạo, chỉnh sửa, hiển thị, mã hóa và in các tệp XPS và PDF. Với chương trình này, bạn có thể nhập và lưu tệp PDF dưới dạng hình ảnh JPG, TIF, PNG và BMP hoặc chuyển đổi các tệp XPS và PDF cùng nhau. Bạn cũng có thể thêm các tính năng mới vào các tệp của mình như nút, phím, trường văn bản, hộp kiểm, tô sáng văn bản, dòng phrasing, v.v.

Các tính năng chính của phần mềm Master PDF Editor:
– Tạo tệp PDF mới hoặc chỉnh sửa các tệp hiện có 
– Chỉnh sửa văn bản, hình ảnh và trang có đầy đủ tính năng Chỉnh sửa PDF 
– Mã hóa và bảo vệ tệp PDF bằng mã hóa 128 bit 
– Chuyển đổi tệp XPS sang PDF và Chuông ảnh
– Thêm các điều khiển như nút, hộp kiểm, danh sách, v.v. vào tệp PDF 
– Nhập hoặc lưu tệp PDF vào các định dạng đồ họa phổ biến bao gồm BMP, JPG, PNG và TIFF. 
– Tách và hợp nhất các tệp PDF 
– Hỗ trợ Javascript và biểu mẫu động XFA 
– Thêm chữ ký số và ký các tài liệu PDF 
– Điền vào các biểu mẫu PDF nhanh và đơn giản 
– Thay đổi các tính năng phông chữ bao gồm kích thước, kiểu, Màu sắc vv 
– và …

Master PDF Editor

With this easy-to-use and cost efficient Master PDF Editor you can create, edit, preview, encrypt, sign and print XPS and interactive PDF documents with just a few clicks. Our robust and rich set of features includes the full support of PDF and XPS files, import/export PDF pages into JPG, TIFF, PNG, or BMP formats, converting XPS into PDF and vice versa, and 128 bit encryption.
You can also add various controls such as buttons, text fields, checkboxes and more, as well as implement event handlers for predefined user actions such as pressing, clicking, hovering, and scrolling. Powerful commenting tools like Sticky Note and Stamp, as well as enhanced editing capabilities packed in the StrikeOut, Underline, and Highlight functions will make your work easier than ever.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

– Microsoft Windows XP (SP 3), 2003, 2008, Vista, 7, 8 and 10 (32 and 64 bit)
– No hardware restrictions at all, so you can use the program even on legacy PCs.

Tải về nhanh Master PDF Editor
Master PDF Editor v5.4.36
Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm và sau đó chạy nó.
2. Chạy tệp Keygen.exe từ trong thư mục Keygen và tạo số sê-ri.
3. Đăng ký phần mềm với thông tin do Keygen tạo ra.

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *