Lynda Microservices Foundations

6 Likes Comment

Lynda Microservices Foundations – Learn the Basics of Micro Services

Microservices is a major architectural pattern in the software industry, and having an overview of what this architecture is-and what it isn’t-is critical as a starting point to evaluating this model. This course covers the basic concepts of microservices, to help you determine if this architectural model is the right fit for you and your team. Instructor Frank Moley kicks off the course by briefly discussing how microservices fit into the history of software architecture, and going into some of the other notable patterns that have emerged in recent years. Frank then helps to familiarize you with some core concepts of microservices, including bounded contexts and the API layer. He also goes over some of the more advanced areas of the architecture, as well as the importance of embracing a DevOps culture should you choose to move to microservices.

 

Screenshot Course


Video Trailer Course

Download and View Course

Download Course

Pass RAR : hoquangdai.com

 

*Ghi chú

Mật khẩu giải nén là hoquangdai.com

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây
  • About the Author: Hồ Quang Đại

    Tôi là Hồ Quang Đại, 23t, Sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Ôtô của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM .Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Ninh và hiện đang học tập làm việc tại Tp.HCM. Tôi lập trang web cá nhân hoquangdai.com này nhầm mục đích chia sẽ miễn phí dành cho các bạn sinh viên nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Mong nhận được những đống góp tích cực từ bạn đọc

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *