Komodo Edit v11.1.1 Build 18206 MacOSX – Phần mềm chỉnh sửa Code cho Mac

Like Comment

Nếu bạn thiết kế trang web trên các nền tảng khác nhau, thì bạn cần một trình soạn thảo có thể theo kịp bạn. Komodo Edit không chỉ đa nền tảng mà còn hoàn toàn miễn phí sử dụng.

Komodo Edit
 cung cấp hỗ trợ cho mọi ngôn ngữ ngoài kia, bao gồm Perl, PHP, Python, Ruby và Tcl, cộng với JavaScript, CSS, HTML và XML và các ngôn ngữ mẫu, như RHTML, Tool Toolkit, HTML-Smarty và Django

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

OS X 10.7 trở lên

Ảnh chụp màn hình

Tải về Komodo Edit v11.1.1 Build 18206 MacOSX - Phần mềm chỉnh sửa mã cho Mac Link Fshare
Tải về Komodo Edit v11.1.1 Build 18206 MacOSX – Phần mềm chỉnh sửa mã cho Mac Link Fshare
Tải về Komodo Edit v11.1.1 Build 18206 MacOSX - Phần mềm chỉnh sửa mã cho Mac Link Fshare
Tải về Komodo Edit v11.1.1 Build 18206 MacOSX – Phần mềm chỉnh sửa mã cho Mac Link Fshare
Tải về Komodo Edit v11.1.1 Build 18206 MacOSX - Phần mềm chỉnh sửa mã cho Mac Link Fshare
Tải về Komodo Edit v11.1.1 Build 18206 MacOSX – Phần mềm chỉnh sửa mã cho Mac Link Fshare
Tải về Komodo Edit v11.1.1 Build 18206 MacOSX - Phần mềm chỉnh sửa mã cho Mac Link Fshare
Tải về Komodo Edit v11.1.1 Build 18206 MacOSX – Phần mềm chỉnh sửa mã cho Mac Link Fshare
Tải về Komodo Edit v11.1.1 Build 18206 MacOSX - Phần mềm chỉnh sửa mã cho Mac Link Fshare
Tải về Komodo Edit v11.1.1 Build 18206 MacOSX – Phần mềm chỉnh sửa mã cho Mac Link Fshare
[/su_box]

Tải về Komodo Edit v11.1.1 Build 18206 MacOSX – Phần mềm chỉnh sửa mã cho Mac Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *