Kiwa IRENE Pro v4.6.3.0 – Phần mềm thiết kế, tính toán và phân tích cho các mạng khí

Like Comment

IRENE Pro là một chương trình tính toán mạng khí nhiều hơn. Nó là một công cụ phân tích để thiết kế mạng khí, thực hiện tính toán mạng và xác định mức độ rủi ro hoặc độ tin cậy giao hàng. Chức năng cơ bản của IRENE Pro là tính toán dung lượng. Tuy nhiên, các mô-đun bổ sung có thể được thêm vào để mở rộng chức năng của IRENE Pro. Các mô-đun mới thường được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ với người dùng và khách hàng, dẫn đến mở rộng hơn nữa các tùy chọn phân tích trong IRENE Pro.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

– Windows 7 SP1 
– Windows 8.1 
– Windows 10 
– Bộ xử lý Intel tốc độ 2 GHz trở lên 
– RAM 2 GB trở lên

Ảnh chụp màn hình

Tải về nhanh Kiwa IRENE Pro v4.6.3.0 - Phần mềm thiết kế, tính toán và phân tích cho các mạng khí Full Miễn Phí
Tải về nhanh Kiwa IRENE Pro v4.6.3.0 – Phần mềm thiết kế, tính toán và phân tích cho các mạng khí Full Miễn Phí
Tải về nhanh Kiwa IRENE Pro v4.6.3.0 - Phần mềm thiết kế, tính toán và phân tích cho các mạng khí Full Miễn Phí
Tải về nhanh Kiwa IRENE Pro v4.6.3.0 – Phần mềm thiết kế, tính toán và phân tích cho các mạng khí Full Miễn Phí
Tải về nhanh Kiwa IRENE Pro v4.6.3.0 - Phần mềm thiết kế, tính toán và phân tích cho các mạng khí Full Miễn Phí
Tải về nhanh Kiwa IRENE Pro v4.6.3.0 – Phần mềm thiết kế, tính toán và phân tích cho các mạng khí Full Miễn Phí
Tải về nhanh Kiwa IRENE Pro v4.6.3.0 - Phần mềm thiết kế, tính toán và phân tích cho các mạng khí Full Miễn Phí
Tải về nhanh Kiwa IRENE Pro v4.6.3.0 – Phần mềm thiết kế, tính toán và phân tích cho các mạng khí Full Miễn Phí
Tải về nhanh Kiwa IRENE Pro v4.6.3.0 - Phần mềm thiết kế, tính toán và phân tích cho các mạng khí Full Miễn Phí
Tải về nhanh Kiwa IRENE Pro v4.6.3.0 – Phần mềm thiết kế, tính toán và phân tích cho các mạng khí Full Miễn Phí

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Đầu tiên tải phần mềm và giải nén. 
2. Cài đặt phần mềm bằng cách chạy tệp Setup.exe. 
3. Sao chép tệp IrenePro.exe từ thư mục [email protected] và thay thế tệp trước đó tại vị trí cài đặt phần mềm (theo mặc định, C: \ Program Files (x86) \ Kiwa \ IRENEPro). 
4. Phần mềm được kích hoạt hoàn toàn và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào. 

Tải về  Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *