Kite Compositor v1.9.5 MacOSX

Like Comment

Kite Compositor – Hoạt hình và tạo mẫu cho macOS và iOS 
Kite Compositor cho phép bạn kéo và thả các lớp trực quan để xây dựng các giao diện phức tạp trên khung vẽ WYSIWYG. Thêm hình ảnh động và điều chỉnh chúng với dòng thời gian tích hợp. Sử dụng môi trường tập lệnh javascript tích hợp để tăng cường chi tiết của từng tương tác. Kết hợp logic và hành vi tùy chỉnh để chính xác những gì bạn cần.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

OS X 10.12 trở lên

Ảnh chụp màn hình

Tải về Kite Compositor v1.9.5 MacOSX Link Fshare
Tải về Kite Compositor v1.9.5 MacOSX Link Fshare
Tải về Kite Compositor v1.9.5 MacOSX Link Fshare
Tải về Kite Compositor v1.9.5 MacOSX Link Fshare
Tải về Kite Compositor v1.9.5 MacOSX Link Fshare
Tải về Kite Compositor v1.9.5 MacOSX Link Fshare
Tải về Kite Compositor v1.9.5 MacOSX Link Fshare
Tải về Kite Compositor v1.9.5 MacOSX Link Fshare
Tải về Kite Compositor v1.9.5 MacOSX Link Fshare
Tải về Kite Compositor v1.9.5 MacOSX Link Fshare
[/su_box]

Tải về Kite Compositor v1.9.5 MacOSX Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *