Jihosoft Photo Eraser v1.2.2 x64 – Ứng dụng sẽ loại bỏ những người hoặc đối tượng không mong muốn khỏi ảnh

Like Comment

Jihosoft Photo Eraser – Dễ dàng sao chép bất kỳ phần nào trong ảnh của bạn hoặc xóa hoàn toàn các đối tượng không mong muốn khỏi ảnh mà không ảnh hưởng đến hậu cảnh bằng cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh này!

Thêm thông tin (mở / đóng)

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

HĐH: Windows 10/8/7 / XP / Vista

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của phần mềm
Nhà sản xuất: Jihosoft 

Tên tiếng Anh: Photo Eraser 

Số phiên bản: v1.2.2 

Giá: $ 19 (chỉ để biết thông tin) 

Kích thước tệp: 31,6 MB
 

Ảnh chụp màn hình

Tải về nhanh Jihosoft Photo Eraser v1.2.2 x64 - Ứng dụng sẽ loại bỏ những người hoặc đối tượng không mong muốn khỏi ảnh Full Miễn Phí
Tải về nhanh Jihosoft Photo Eraser v1.2.2 x64 – Ứng dụng sẽ loại bỏ những người hoặc đối tượng không mong muốn khỏi ảnh Full Miễn Phí
Tải về nhanh Jihosoft Photo Eraser v1.2.2 x64 - Ứng dụng sẽ loại bỏ những người hoặc đối tượng không mong muốn khỏi ảnh Full Miễn Phí
Tải về nhanh Jihosoft Photo Eraser v1.2.2 x64 – Ứng dụng sẽ loại bỏ những người hoặc đối tượng không mong muốn khỏi ảnh Full Miễn Phí
Tải về nhanh Jihosoft Photo Eraser v1.2.2 x64 - Ứng dụng sẽ loại bỏ những người hoặc đối tượng không mong muốn khỏi ảnh Full Miễn Phí
Tải về nhanh Jihosoft Photo Eraser v1.2.2 x64 – Ứng dụng sẽ loại bỏ những người hoặc đối tượng không mong muốn khỏi ảnh Full Miễn Phí
Tải về nhanh Jihosoft Photo Eraser v1.2.2 x64 - Ứng dụng sẽ loại bỏ những người hoặc đối tượng không mong muốn khỏi ảnh Full Miễn Phí
Tải về nhanh Jihosoft Photo Eraser v1.2.2 x64 – Ứng dụng sẽ loại bỏ những người hoặc đối tượng không mong muốn khỏi ảnh Full Miễn Phí
Tải về nhanh Jihosoft Photo Eraser v1.2.2 x64 - Ứng dụng sẽ loại bỏ những người hoặc đối tượng không mong muốn khỏi ảnh Full Miễn Phí
Tải về nhanh Jihosoft Photo Eraser v1.2.2 x64 – Ứng dụng sẽ loại bỏ những người hoặc đối tượng không mong muốn khỏi ảnh Full Miễn Phí

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm, nhưng không chạy nó.
2. Sao chép và thay thế tệp PEraser.exe có trong thư mục [email protected] trong đường dẫn cài đặt của chương trình.
3. Chạy tệp Classified.reg trong thư mục [email protected] để thực hiện các thay đổi cần thiết cho sổ đăng ký.

Tải về Jihosoft Photo Eraser v1.2.2 x64 – Ứng dụng sẽ loại bỏ những người hoặc đối tượng không mong muốn khỏi ảnh Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *