JetBrains DataGrip 2018.1.3

19 Likes Comment

JetBrains DataGrip 2018.1.3 Full Fshare

DataGrip là môi trường cơ sở dữ liệu đa động cơ. Chúng tôi hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, SQLite, HyperSQL, Apache Derby và H2. Nếu DBMS có trình điều khiển JDBC, bạn có thể kết nối với nó thông qua DataGrip. Đối với bất kỳ công cụ được hỗ trợ nào, nó cung cấp nội dung cơ sở dữ liệu và các công cụ khác nhau để tạo và sửa đổi các đối tượng. 

Các tính năng:

Cácđối tượng cơ sở dữ liệu 
DataGrip quan sát tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của bạn và hiển thị chúng được nhóm trong các thư mục theo lược đồ. Nó cũng cung cấp giao diện người dùng để thêm và chỉnh sửa bảng, cột, chỉ mục, ràng buộc, vv 

Điều hướng Điều hướng 
nhanh chóng đưa bạn đến bất kỳ đối tượng nào dù nó đã được tạo trong mã của bạn hay đã được đọc từ cơ sở dữ liệu. Điều hướng đến hành động biểu tượng cho phép bạn tìm các đối tượng theo tên của chúng.

Trình soạn thảo 
bảng Trình soạn thảo bảng mạnh mẽ cho phép bạn thêm, xóa, chỉnh sửa và sao chép các hàng dữ liệu. Điều hướng thông qua dữ liệu bằng khóa ngoài và sử dụng tìm kiếm văn bản để tìm bất kỳ thứ gì trong dữ liệu được hiển thị trong trình chỉnh sửa bảng. 

Hoàn thành mã 
DataGrip cung cấp tính năng hoàn thành mã theo ngữ cảnh, nhận biết ngữ cảnh, giúp bạn viết mã nhanh hơn. Việc hoàn thành nhận thức được cấu trúc bảng, khóa ngoài và thậm chí là các đối tượng cơ sở dữ liệu được tạo trong mã mà bạn đang chỉnh sửa. 

Tạo mã 
Quên về việc viết mã điển hình theo cách thủ công: DataGrip sẽ làm điều đó cho bạn. Nó tạo ra mã để thay đổi các đối tượng như bảng, cột, vv, dựa trên giao diện người dùng. Hơn nữa, nó giúp bạn nhận DDL cho các bảng và cung cấp các truy vấn DML từ các bộ kết quả. 

Đổi tên và tìm kiếm tập quán
DataGrip giải quyết chính xác tất cả các tham chiếu bảng và cột trong các tệp SQL của bạn. Nếu bạn đổi tên bất kỳ biến hoặc bí danh nào, chúng sẽ được đổi tên thành toàn bộ mã. Khi bạn đổi tên các đối tượng cơ sở dữ liệu từ SQL, chúng cũng sẽ được đổi tên trong cơ sở dữ liệu thực tế. 

Ảnh chụp màng hình

Hướng dẫn cài đặt

Xem Hướng dẫn cài đặt bên trang download hoặc file Readme.txt sau khi tải về

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com
 

*Ghi chú

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây
  • About the Author: Hồ Quang Đại

    Tôi là Hồ Quang Đại, 23t, Sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Ôtô của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM .Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Ninh và hiện đang học tập làm việc tại Tp.HCM. Tôi lập trang web cá nhân hoquangdai.com này nhầm mục đích chia sẽ miễn phí dành cho các bạn sinh viên nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Mong nhận được những đống góp tích cực từ bạn đọc

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *