iTranslate – Phần mềm dịch văn bản di động

5 Likes Comment
iTranslate - Phần mềm dịch văn bản di động

iTranslate - Phần mềm dịch văn bản di động

iTranslate – Phần mềm dịch văn bản di động

Bằng cách kết hợp nhận dạng giọng nói, dịch máy và đầu ra giọng nói, iTranslate là ứng dụng đầu tiên để làm cho giấc mơ SciFi của một thực tế Translator Universal.

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *