iSkysoft iTube Studio v7.3.1.2 MacOSX – Tải xuống video trực tuyến cho Mac

Like Comment

Bây giờ bạn sẽ có thể thưởng thức video lan truyền yêu thích của mình ngay cả khi bạn ngoại tuyến bất kể bạn đang ở đâu. Điều này là nhờ iTube Studio cho phép bạn tải xuống tất cả các loại video từ Facebook, YouTube, Metacafe, Break và Vimeo. Bạn cũng sẽ có thể tải xuống video HD và điều này có thể từ các trang chia sẻ video khác trong Firefox, Chrome và Safari.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

Intel Mac OS X 10.8 trở lên

Ảnh chụp màn hình

Tải về  iSkysoft iTube Studio v7.3.1.2 MacOSX - Tải xuống video trực tuyến cho Mac Link Fshare
Tải về  iSkysoft iTube Studio v7.3.1.2 MacOSX – Tải xuống video trực tuyến cho Mac Link Fshare
Tải về  iSkysoft iTube Studio v7.3.1.2 MacOSX - Tải xuống video trực tuyến cho Mac Link Fshare
Tải về  iSkysoft iTube Studio v7.3.1.2 MacOSX – Tải xuống video trực tuyến cho Mac Link Fshare
Tải về  iSkysoft iTube Studio v7.3.1.2 MacOSX - Tải xuống video trực tuyến cho Mac Link Fshare
Tải về  iSkysoft iTube Studio v7.3.1.2 MacOSX – Tải xuống video trực tuyến cho Mac Link Fshare
Tải về  iSkysoft iTube Studio v7.3.1.2 MacOSX - Tải xuống video trực tuyến cho Mac Link Fshare
Tải về  iSkysoft iTube Studio v7.3.1.2 MacOSX – Tải xuống video trực tuyến cho Mac Link Fshare
Tải về  iSkysoft iTube Studio v7.3.1.2 MacOSX - Tải xuống video trực tuyến cho Mac Link Fshare
Tải về  iSkysoft iTube Studio v7.3.1.2 MacOSX – Tải xuống video trực tuyến cho Mac Link Fshare
[/su_box]

Tải về  iSkysoft iTube Studio v7.3.1.2 MacOSX – Tải xuống video trực tuyến cho Mac Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *