Autodesk Inventor Professional 2019

11 Likes Comment
Autodesk Inventor Professional 2019 x64

Inventor Các sản phẩm phần mềm CAD 3D cung cấp một bộ phần mềm linh hoạt, toàn diện cho thiết kế cơ khí 3D, mô phỏng sản phẩm, tạo công cụ, kỹ sư để đặt hàng và truyền thông thiết kế. Nhà phát minh đưa bạn vượt ra ngoài 3D để tạo mẫu kỹ thuật số bằng cách cho phép bạn tạo ra một mô hình 3D chính xác có thể giúp bạn thiết kế, hình dung và mô phỏng sản phẩm của bạn trước khi chúng được xây dựng. Prototyping kỹ thuật số với Inventor giúp các công ty thiết kế sản phẩm tốt hơn, giảm chi phí phát triển, và nhận được chúng nhanh hơn.

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *