PolyWorks Metrology Suite 2018 IR11

9 Likes Comment

PolyWorks  một phần mềm mạnh mẽ cho đo lường (đo lường 3D). Từ khi bắt đầu thiết kế sản phẩm đến tạo mẫu, kiểm tra và lắp ráp cuối cùng, phần mềm này cung cấp các công cụ tiên tiến để làm việc ở tất cả các giai đoạn phát triển sản phẩm. Sử dụng công nghệ của đám mây 3D điểm và điểm đơn, cũng như cá nhân hóa và macro, chương trình đã trở thành một trong những ví dụ đầy đủ nhất về loại hình này. Các tính năng khác của phần mềm này bao gồm các mô-đun Inspector cho kỹ thuật sản phẩm, lắp ráp và kiểm tra cuối cùng của thiết kế, Modeler cho kỹ thuật đảo ngược và giao tiếp hai chiều giữa CAM và CAD và Trình xem để cung cấp và hiển thị kết quả đo lường. Được sử dụng. Phần mềm này là một trợ lý rất đáng tin cậy cho đo lường 3D trong các ngành công nghiệp như ô tô, hàng không vũ trụ, năng lượng và sản xuất sản phẩm.

Các tính năng chính của phần mềm PolyWorks:
– Nhập tệp và định dạng CAD vào phần mềm 
– Thêm tin nhắn và hình ảnh trợ giúp 

– Có các phép đo theo dõi bằng laser 
– Hỗ trợ và quản lý các thiết bị và hoạt động của CNC 
. Phát hiện chuyển động 
– Hiển thị độ lệch CAD bằng kỹ thuật ánh xạ kết cấu 
– Khả năng định cấu hình chuỗi hoạt động đo 
– Sử dụng điểm điểm và đám mây chấm 3D 
– Khả năng cá nhân hóa môi trường và macro trong chương trình 
– Khả năng kích thước của mô hình cạnh 
– cho phép kiểm tra và kỹ thuật đảo ngược của thiết kế sản phẩm 
– ngành chức năng và các lĩnh vực Khác nhau 

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm
– Windows 7 hoặc mới hơn

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của phần mềm
Nhà sản xuất:innovmetric

Tên tiếng Anh: PolyWorks 

Số phiên bản: v2018 IR11 Build 6804 

Kích thước tệp: 1521 + 1874 MB 

Hình ảnh

 

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm.
2.Sao chép và thay thế nội dung của thư mục [email protected] tại vị trí cài đặt phần mềm (đường dẫn mặc định C: \ Program Files \ InnovMetric \ PolyWorks MS 2018) và thay thế (các) tệp trước đó.
3. Chạy tệp server_install.bat từ Đường dẫn mặc định của C: \ Program Files \ InnovMetric \ PolyWorks MS 2018 \ bin (Run as Administrator) và đợi chạy như đã cài đặt và bắt đầu, sau đó đóng tệp.
Chạy phần mềm và đi đến Tools —> PolyWorks License Management —> Floating keys – Client, nhập [email protected] cho License server Name và nhấp vào Apply.
5. Đóng cửa sổ PolyWorks License Management.

Lưu ý:Để dừng hoặc xóa giấy phép máy chủ, hãy chạy tệp server_remove.bat từ Đường dẫn mặc định của C: \ Program Files \ InnovMetric \ PolyWorks MS 2018 \ bin.

 

Tải về

Polyworks Metrology Suite 2018 IR1

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

 

PolyWorks Metrology Suite 2018 IR3

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com
PolyWorks Metrology Suite 2018 IR6

PolyWorks Metrology Suite 2018 IR6 x86

Tải về Link Fshare Tải về Link Dự Phòng Tải về Link Google Drive

Tải về InnovMetric PolyWorks Metrology Suite 2018 IR6 x64

Tải về Link Fshare Tải về Link Dự Phòng Tải về Link Google Drive

Pass RAR : hoquangdai.com
PolyWorks Metrology Suite 2018 IR11

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *