Illustrate TuneFUSION Prime R1 v1.2.0.2

1 Like Comment

Tải xuống Illustrate TuneFUSION Prime R1 v1.2.0.2 – Đồng bộ hóa các bộ sưu tập nhạc với các hệ thống khác nhau

Khi đồng bộ bộ sưu tập nhạc cho ô tô của bạn, bạn có thể muốn chọn một tập hợp con của âm nhạc yêu thích của mình, tạo album mới, thay đổi định dạng âm thanh hoặc chuyển đổi tất cả các bài hát sang âm lượng bình thường, TuneFUSION Có thể làm tất cả những điều này một cách dễ dàng cho bạn. Trong khi đó, khi thiết bị của bạn xuất hiện trong hệ thống, phần mềm này có thể tự động bắt đầu hoạt động đồng bộ hóa. Chỉ một lần và mãi mãi, hãy đảm bảo cài đặt của ứng dụng được kích hoạt tự động mỗi lần.

Các tính năng chính của phần mềm TuneFUSION:
– Đồng bộ hóa bộ sưu tập nhạc bằng bộ nhớ flash 
– Đồng bộ hóa bộ sưu tập nhạc với FTP 
– Bộ sưu tập nhạc đồng bộ với Chia sẻ mạng 
– Bộ sưu tập nhạc đồng bộ hóa với Mobile foobar2000 
– Chuyển đổi định dạng tệp âm thanh 
– Cá nhân hóa cài đặt Ứng dụng 
– Tạo các danh mục phụ Yêu thích cho các tệp nhạc 
– Nhỏ gọn và nhẹ 

Illustrate TuneFUSION Prime R1

Automatic synchronization to USB removable flash drives, Mobile foobar2000, Network Shares and FTP. TuneFUSION has one purpose: automatically synchronize your audio collection to various devices.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

OS: Windows 10, 8.1, 7, Vista & XP (SP3) or newer

Tải về nhanh Illustrate TuneFUSION Prime R1
Illustrate TuneFUSION Prime R1 v1.2.0.2
Hướng dẫn cài đặt phần mềm

 

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *