Hướng Dẫn [email protected] Autodesk 2019 Với Autodesk Network License

9 Likes 40 Comments

Hướng Dẫn [email protected] Autodesk 2019 Với Autodesk Network License

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách [email protected] tất cả các phần mềm của Autodesk 2019 Với Autodesk Network License. Mình sẽ lấy Autocad 2019 làm ví dụ nha, các phần mềm khác các bạn chỉ cần đỗi Key phù hợp là có thể [email protected] thành công 100%

Lưu ý : Nhớ tắt anti virus mặc định của windows, mình đã chuột bạch đi test trên máy chính chủ

Nếu [email protected] phần mềm khác thì điền Key của phần mềm đấy ( Lấy bên bài viết )

Hướng dẫn bằng hình ảnh tiếng việt

Hướng dẫn bằng tiếng anh

Autodesk Product 2019
———————

1) Install Autodesk Windows Application

Choose network licensing, use 666-66666666 as serial or anything matching those templates
667-98989898, 400-45454545 066-66666666 .. and use the proper product key (if required)
Select Single License and use 127.0.0.1 as server name or where the flexlm daemon is installed (syntax could be [email protected]),
ignore all the warning message about the license file, click Continue/Yes to continue.

2) Install network license manager from setup tools & utilities or
from the DVD \x64\Support\nlm\NLM.msi (if not already done)
\x86\en-us\Tools\NLM\NLM.msi or
the one we supplied NLM_2018_x64_setup.msi or NLM_2018_x86_setup.msi

3) Copy cracked FlexLM vendor daemon “adskflex.exe” into C:\Autodesk\Network License Manager\ (overwrite)
4) Copy cracked adlmint.dll to C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\CLM\V5\MSVC14\ (overwrite)

NB : you may have to copy the cracked adlmint.dll in the installed folder of the application on some old setups
if you get a license error, check if you got that dll in the installed application folder
for instance Sim Studio Tools 2016 R3 you MUST also copy the dll to C:\Program Files\Autodesk\SimStudio Tools 2016 R3\ folder (overwrite)

5) Edit lic.dat and change HOSTNAME and MAC to suit your configuration (if you are not sure start LMTOOLS Utility and go to
System Settings, your HOSTNAME and MAC will be listed)
You can change vendor port too and add your previous licenses of course 🙂
Save the file where you want

6) Start LMTOOLS Utility (lmtools.exe GUI)
– in ‘config services’, add a “Autodesk’ service name
choose C:\Autodesk\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe for path to lmgrd
choose X:\path\where\you\saved\lic.dat for path to license file
choose a empty file to have debug logs (optional)
tick ‘start server at power up’ and ‘use services’
Click Save
– in ‘service/license file’ choose configuration using services and tick ‘ignore license file path env var” (dont click that if you
you wanna use a ditributed licensing .. or you will have to edit or create a Licpath.lic file)
– in ‘start/stop/read’ click ‘start server’
click ‘rereadlicense file’
– in ‘server status’ click ‘perform status enquiry’
check that you have ‘adskflex: UP v11.13.1’
check features are activated : Users of 87011MFAA_2018_0F: (Total of 100 licenses issued; Total of 0 licenses in use) for example
– in ‘server diags’ check all featured can be checked out
– check logs also win ‘config services’ if you configured it

7) Start app
8) Smoke it if you want 🙂

You Could also set a distributed license system, having one machine serving them all

For that matter
you need to Set the ADSKFLEX_LICENSE_FILE environment variable on the client machine (the procedure varies depending on the operating system).

To set the environment variable

Use the procedure described for your operating system to set the environment variable:

For Windows 7/8/10:

Right-click Computer and click Properties, or, in the Control Panel select System and Maintenance > System
Click Advanced system settings and select the Advanced tab.
Click Environment Variables.
In the Environment Variables dialog box, under System Variables, click New.
In the New System Variable dialog box, enter ADSKFLEX_LICENSE_FILE in the Variable Name field.
In the Variable Value field, enter an at sign (@) followed by the host name of each license server to which you want to point the client. Separate each server name with a semicolon (;). For example:

@server1;@server2;@server3

Dont forget to open your firewall, you may also need to check the LICPATH.LIC file in root of the installed application in case you have issues

If you still want to use 2014-15-16-17 applications, simply add their features with the corrected signature into our new lic.dat license file.

###################################
X-Force total domination again 🙂
###################################


 

 

 

*Ghi chú

Mật khẩu giải nén là hoquangdai.com

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây
 • About the Author: Hồ Quang Đại

  Tôi là Hồ Quang Đại, 23t, Sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Ôtô của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM .Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Ninh và hiện đang học tập làm việc tại Tp.HCM. Tôi lập trang web cá nhân hoquangdai.com này nhầm mục đích chia sẽ miễn phí dành cho các bạn sinh viên nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Mong nhận được những đống góp tích cực từ bạn đọc

  40 Comments

  1. Mình làm đến hình thứ 13 thì bị lỗi. Ko có cái gì bên cái tab Server Status cả

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *