Glovius Pro v5.0.0.1 x86 / x64

12 Likes Comment

Glovius Pro v5.0.0.1 x86 / x64 – Xem và chuyển đổi định dạng tệp CAD

Glovius là một trình xem CAD 3D hiện đại cho các tệp CATIA, NX, STEP, IGES, Creo và Pro / ENGINEER, JT, SolidWorks, Inventor và Solid Edge. Thực hiện các phép đo chính xác, cắt các phần động, so sánh sự khác nhau giữa các mô hình và xuất sang 3D PDF, STL, JT và Glovius Mobile.

[/su_box]

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm, nhưng không chạy nó.
2. Sao chép và thay thế nội dung của thư mục File [email protected] tại vị trí cài đặt phần mềm (đường dẫn mặc định của C: \ Program Files \ Glovius).
3. Chạy tập tin glovius_pro.reg và để nó thực hiện các thay đổi cần thiết trong registry.
4. Chạy tệp SolidSQUADLoaderEnabler.reg và để cho nó áp dụng các thay đổi cần thiết cho sổ kiểm nhập.
5. Khởi động lại hệ thống của bạn.
6. Phần mềm được kích hoạt hoàn toàn và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *