GiliSoft File Lock Pro v11.2.0

17 Likes Comment

GiliSoft File Lock Pro v11.2.0 – Mã hóa, ẩn và khóa các tập tin và ổ đĩa hệ thống

GiliSoft File Lock Pro là chương trình phần mềm mã hóa tệp nguồn có thể khóa và ẩn tệp, thư mục và ổ đĩa nhanh chóng và an toàn, đồng thời có thể sử dụng mã hóa AES 256 bit (Chuẩn mã hóa được Chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận) để bảo vệ các tệp của bạn Ổ đĩa HDD hoặc bất kỳ phương tiện di động nào như ổ đĩa USB.

[/su_box]

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm và sau đó chạy nó.
2. Chạy tệp Block Host.bat dưới dạng Run as Administrator.
3. Chạy tệp Keygen.exe từ thư mục Keygen và tạo một số sê-ri.
4. Đăng ký phần mềm với thông tin được tạo bởi Keygen.
Chạy ứng dụng dưới dạng Run as Adminstrator.

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com
Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *