Exif Pilot v5.4.0 – Phần mềm phân tích dữ liệu cho máy ảnh kỹ thuật số IPTC, EXIF ​​và XMP

1 Like Comment

Exif Pilot là một phần mềm dành cho phiên bản và phân tích dữ liệu EXIF, IPTC và XMP (thông tin cho biết cài đặt máy ảnh kỹ thuật số và điều kiện chụp ảnh). Exif Pilot cho phép bạn xem, tạo và chỉnh sửa dữ liệu EXIF, EXIF ​​GPS, IPTC và XMP. Bạn cũng có thể nhập / xuất dữ liệu EXIF ​​và IPTC từ / sang định dạng XML. Exif Pilot hỗ trợ xuất dữ liệu EXIF ​​và IPTC sang định dạng MS Excel hoặc CSV và nhập EXIF ​​và IPTC từ định dạng MS Excel hoặc CSV. 
Với Exif Pilot , bạn có thể tìm thấy các thông số tối ưu để chụp ảnh, ví dụ: mối quan hệ giữa độ sâu trường ảnh và khẩu độ của một ống kính cụ thể.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

HĐH : Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32/64-bit)

Ảnh chụp màn hình

Tải về Exif Pilot v5.4.0 Link Fshare
Tải về Exif Pilot v5.4.0 Link Fshare
Tải về Exif Pilot v5.4.0 Link Fshare
Tải về Exif Pilot v5.4.0 Link Fshare
Tải về Exif Pilot v5.4.0 Link Fshare
Tải về Exif Pilot v5.4.0 Link Fshare
Tải về Exif Pilot v5.4.0 Link Fshare
Tải về Exif Pilot v5.4.0 Link Fshare
Tải về Exif Pilot v5.4.0 Link Fshare
Tải về Exif Pilot v5.4.0 Link Fshare

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1- Cài đặt phần mềm.
2. Chạy phần mềm và chọn “Chỉnh sửa hàng loạt” từ menu “Plugin”.
3- Chọn “Thêm Plugin” và thêm tệp “batchediting.plg” trong thư mục phần mềm và chọn OK.
4. Đăng ký phần mềm bằng cách sử dụng thông tin trong thư mục Serial.txt.

Tải về Exif Pilot v5.4.0 Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *