EfficientPIM Pro v5.50 Build 543 – Phần mềm quản lý thông tin cá nhâ

1 Like Comment

EfficientPIM là một PIM (Personal Information Manager) chương trình phần mềm đầy đủ tính năng có thể giúp bạn tổ chức và kế hoạch kinh doanh của bạn và cuộc sống riêng tư. Với E enoughPIM, bạn có thể theo dõi danh bạ, cuộc hẹn, nhiệm vụ, danh sách việc cần làm, sinh nhật và nhiều hơn nữa. Phần mềm cũng cung cấp cho bạn không gian để ghi chú, nhật ký và thậm chí cả mật khẩu. Để thành công bạn cần phải được tổ chức và hiệu quả. Với E enoughPIM, tất cả những thứ bạn cần quản lý đều nằm trong một giao diện dễ sử dụng.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

HĐH: Windows 10/8/7 / XP / Vista

Ảnh chụp màn hình

Tải về EfficientPIM Pro v5.50 Build 543 Link Fshare
Tải về EfficientPIM Pro v5.50 Build 543 Link Fshare
Tải về EfficientPIM Pro v5.50 Build 543 Link Fshare
Tải về EfficientPIM Pro v5.50 Build 543 Link Fshare

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm và sau đó chạy nó. 
2. Chạy tệp Keygen.exe từ trong thư mục Keygen và tạo số sê-ri. 
3. Đăng ký phần mềm với thông tin do Keygen tạo ra.

Tải về EfficientPIM Pro v5.50 Build 543 Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *