Efficient Sticky Notes Pro v5.50 Build 543 – Viết và dán ghi chú trên máy tính để bàn

Like Comment

Efficient Sticky Notes Pro là một phần mềm chuyên nghiệp, thanh lịch và dễ sử dụng. Với nó, bạn có thể “dán” câu cách ngôn nổi tiếng, danh sách công việc hoặc cảm giác của bạn lên màn hình để mang lại cho bạn năng lượng tích cực vô hạn. Hơn nữa, phần mềm này đã được bán tại hơn 171 quốc gia trên toàn thế giới và được dịch bởi hơn 30 ngôn ngữ. Do đó, Ghi chú hiệu quả của riêng bạn là một lựa chọn không tồi!

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

HĐH: Windows 10/8/7 / XP / Vista

Ảnh chụp màn hình

Tải về Efficient Sticky Notes Pro v5.50 Build 543 Link Fshare
Tải về Efficient Sticky Notes Pro v5.50 Build 543 Link Fshare
Tải về Efficient Sticky Notes Pro v5.50 Build 543 Link Fshare
Tải về Efficient Sticky Notes Pro v5.50 Build 543 Link Fshare
Tải về Efficient Sticky Notes Pro v5.50 Build 543 Link Fshare
Tải về Efficient Sticky Notes Pro v5.50 Build 543 Link Fshare
Tải về Efficient Sticky Notes Pro v5.50 Build 543 Link Fshare
Tải về Efficient Sticky Notes Pro v5.50 Build 543 Link FshareTải về Efficient Sticky Notes Pro v5.50 Build 543 Link Fshare

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm và sau đó chạy nó. 
2. Chạy tệp Keygen.exe từ trong thư mục Keygen và tạo số sê-ri. 
3. Đăng ký phần mềm với thông tin do Keygen tạo ra.

Tải về Efficient Sticky Notes Pro v5.50 Build 543 Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *