Easy Screen Recorder HD – 4K & 5K v2.1.2 MacOSX – Phần mềm chụp màn hình cho Mac

Like Comment

Ứng dụng Mac dễ sử dụng để ghi lại màn hình của bạn

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

OS X 10.9 trở lên, bộ xử lý 64 bit

Ảnh chụp màn hình

Tải về Easy Screen Recorder HD - 4K & 5K v2.1.2 MacOSX Link Fshare
Tải về Easy Screen Recorder HD – 4K & 5K v2.1.2 MacOSX Link Fshare
Tải về Easy Screen Recorder HD - 4K & 5K v2.1.2 MacOSX Link Fshare
Tải về Easy Screen Recorder HD – 4K & 5K v2.1.2 MacOSX Link Fshare
Tải về Easy Screen Recorder HD - 4K & 5K v2.1.2 MacOSX Link Fshare
Tải về Easy Screen Recorder HD – 4K & 5K v2.1.2 MacOSX Link Fshare
[/su_box]

Tải về Easy Screen Recorder HD – 4K & 5K v2.1.2 MacOSX Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *