Duplicate File Finder Pro v5.6 MacOSX – Tìm kiếm và xóa các tệp trùng lặp cho Mac

Like Comment

Duplicate File Finder Pro  miễn phí nhanh nhất tốt nhất cho máy Mac của bạn. Loại bỏ các tập tin trùng lặp trên bất kỳ đĩa hoặc thư mục gắn kết. 
Sử dụng MIỄN PHÍ, tìm và loại bỏ các tập tin trùng lặp. Nhận PRO để xóa các thư mục trùng lặp và hợp nhất các thư mục tương tự! 
Loại bỏ các tệp trùng lặp chỉ trong 3 bước: 
Quét đĩa hoặc thư mục để tìm bản sao -> Chọn trùng lặp -> Xem lại & Xóa bản sao. 

Trong vòng vài phút, Trình tìm tệp trùng lặp sẽ cung cấp báo cáo với tất cả các tệp trùng lặp theo thể loại: hình ảnh, video, âm nhạc, lưu trữ, tài liệu và tất cả các tiện ích mở rộng cụ thể khác. Thật dễ dàng để xem mỗi tệp chiếm bao nhiêu dung lượng.
Công cụ tìm trùng lặp dễ dàng này cho phép bạn quét bao nhiêu thư mục bạn muốn. Tất cả những gì bạn cần làm là kéo và thả các thư mục hoặc đĩa vào ứng dụng và nhấp vào nút Quét.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

OS X 10.9 trở lên, bộ xử lý 64 bit

Ảnh chụp màn hình

Tải về nhanh Duplicate File Finder Pro v5.6 MacOSX - Tìm kiếm và xóa các tệp trùng lặp cho Mac Full Miễn Phí
Tải về nhanh Duplicate File Finder Pro v5.6 MacOSX – Tìm kiếm và xóa các tệp trùng lặp cho Mac Full Miễn Phí
Tải về nhanh Duplicate File Finder Pro v5.6 MacOSX - Tìm kiếm và xóa các tệp trùng lặp cho Mac Full Miễn Phí
Tải về nhanh Duplicate File Finder Pro v5.6 MacOSX – Tìm kiếm và xóa các tệp trùng lặp cho Mac Full Miễn Phí
Tải về nhanh Duplicate File Finder Pro v5.6 MacOSX - Tìm kiếm và xóa các tệp trùng lặp cho Mac Full Miễn Phí
Tải về nhanh Duplicate File Finder Pro v5.6 MacOSX – Tìm kiếm và xóa các tệp trùng lặp cho Mac Full Miễn Phí
Tải về nhanh Duplicate File Finder Pro v5.6 MacOSX - Tìm kiếm và xóa các tệp trùng lặp cho Mac Full Miễn Phí
Tải về nhanh Duplicate File Finder Pro v5.6 MacOSX – Tìm kiếm và xóa các tệp trùng lặp cho Mac Full Miễn Phí
Tải về nhanh Duplicate File Finder Pro v5.6 MacOSX - Tìm kiếm và xóa các tệp trùng lặp cho Mac Full Miễn Phí
Tải về nhanh Duplicate File Finder Pro v5.6 MacOSX – Tìm kiếm và xóa các tệp trùng lặp cho Mac Full Miễn Phí
[/su_box]

Tải về  Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *