Drive SnapShot v1.46.0.18249

3 Likes Comment

Drive Snapshot là phần mềm tạo hình ảnh cho hệ thống của bạn dưới dạng tệp trên đĩa. Hình ảnh này có thể liên quan đến hệ điều hành, chương trình đã cài đặt, dữ liệu, v.v. Đây là khi bạn chạy Windows và bạn đang làm việc. Tệp hình ảnh tích hợp có thể được coi là một ổ đĩa ảo và được sử dụng như bất kỳ tệp nào khác. Sau khi sao lưu xong, không cần phải khởi động lại hệ thống của bạn. Phần mềm này nén dữ liệu vào một lượng nhỏ dung lượng đĩa và có tốc độ cao.

Các tính năng chính của phần mềm Drive SnapShot:
– Thực hiện hành động hình ảnh khi khởi động Windows
– Không cần khởi động lại ở chế độ DOS 
– Khả năng thực hiện các tác vụ trong quá trình sao lưu 
– Sao lưu nhanh chóng và dễ dàng sao lưu máy chủ và máy tính 
– Khả năng chạy 24 giờ trong một ngày 
– Dễ dàng sử dụng và phát các tệp và thư mục Abby 
– Xây dựng ổ đĩa ảo chứa tất cả dữ liệu 
– Tương thích với tất cả các hệ thống tệp Windows 
– Tương thích với tất cả các phương pháp RAID của Windows 
– Giao diện dễ dàng 
– Và …

Drive SnapShot

Drive Snapshot is an application that allows users to take a snapshot of all data present on their computer, and save it to the hard drive in one single file. If something unexpected happens to your computer like a hard disk crash, getting a virus that cannot be removed with an antivirus and so on, you can restore everything to the way it was in just a matter of minutes.
The tool will not only save files that you have created like Word documents, pictures and movies, but also your operating system, all installed programs, data and security attributes. And probably the most impressive feature is that you can do all this while Windows is running and you continue to work.

More info (open/close)
Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

– Windows 2000,  XP,  Vista, 7, 8, 8.1, 10, 2003 Server, 2008, 2008 R2, 2012, PE, Windows-X64
– 3 MB disk space + space to save the disk images.
– 32MB RAM if active, 0 MB if not active.
– You need administrative rights to execute Drive Snapshot

Tải về nhanh

Download links
Drive SnapShot 1.46.0.18177

Tải xuống Drive_SnapShot_1.46.0.18177

Tải về Link Fshare


Folder file dự phòng các file fshare ở trên:

Tải về Link Dự Phòng Tải về Link OneDrive

Drive SnapShot v1.46.0.18249
Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm và sau đó chạy nó. 
2. Chạy tệp Keygen.exe từ trong thư mục Keygen và tạo số sê-ri. 
3. Đăng ký phần mềm với thông tin do Keygen tạo ra.

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *