GAMS Distribution 25.1.3 x86/x64

4 Likes Comment

Tải về GAMS Distribution 25.1.3 x86/x64 Full Miễn Phí

GAMS là một ứng dụng hữu ích để mô hình hóa các vấn đề toán học cấp cao, lập trình và tối ưu hóa các giải pháp này. Phần mềm này có thể giải quyết nhiều vấn đề tuyến tính, phi tuyến. Phần mềm này sẽ giúp người dùng khám phá các vấn đề phức tạp từ nhiều góc độ và giao diện cao cấp. Ứng dụng này đặc biệt hữu ích cho các vấn đề cấp cao và các vấn đề tên miền phức tạp. Phân phối GAMS có thể được cấu hình và thiết lập cho nhiều nền tảng máy chủ, bao gồm máy tính cá nhân, máy trạm, máy tính mini và siêu máy tính.

Trong chương trình này, các vấn đề phức tạp và nhiều mặt cần được kiểm tra từ nhiều khía cạnh khác nhau có thể được mô hình hóa rất cẩn thận và người dùng có thể sửa đổi công thức mô hình hóa ở các phần khác nhau và xem các thay đổi. Người ta có thể chuyển từ giải pháp này sang giải pháp khác và thậm chí khả năng chuyển đổi các vấn đề tuyến tính sang các vấn đề phi tuyến được cung cấp. Với rất nhiều tính năng, chương trình giúp người dùng chỉ tập trung vào mô hình hóa vấn đề của họ.

Tính năng

Phân phối GAMS cho phép người dùng thực hiện các tác vụ khác nhau như quản lý bộ nhớ, xử lý, lưu trữ, nhập liệu và kiểm soát luồng công việc để giúp kiểm soát các vấn đề và có nhiều thời gian hơn để mô hình hóa và phân tích các vấn đề và kiểm tra kết quả. . Ngôn ngữ lập trình GSAM tương tự như nhiều ngôn ngữ lập trình khác và những người đã làm quen với một trong những ngôn ngữ lập trình sẽ dễ dàng giao tiếp với ngôn ngữ này.

Các mã được viết bằng ngôn ngữ này dễ dàng được ghi lại và có thể được mã hóa bằng nhiều cách giải thích để mã có thể được hiểu rõ hơn sau này. Các giải pháp được cung cấp bởi phần mềm GAM Distribution hoàn toàn di động và sau khi hoàn thành công việc, giải pháp có thể dễ dàng được chuyển từ hệ thống này sang hệ thống khác.

Yêu cầu hệ thống

Windows XP / 7 / 8.1 / 10

 

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Bắt đầu cài đặt phần mềm và tại thời điểm nhập giấy phép, hãy nhập tệp gamslice.txt và hoàn tất cài đặt, trước khi bắt đầu chương trình, kéo ngày Windows trở lại năm 2005 và sau đó chạy chương trình.

Tải về GAMS_Distribution_25.1.3_x86 Link Fshare

Tải về Link Fshare [/su_box]

Tải về GAMS_Distribution_25.1.3_x64 Link Fshare

Tải về Link Fshare


Folder file dự phòng các file fshare ở trên:

Tải về Link Dự Phòng Tải về Link OneDrive

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *