Diolkos3D WaterNET-CAD v2.0.1.155 – Phần mềm thiết kế mạng ống nước

1 Like Comment

WaterNet-CAD là một phần mềm thiết kế mạng ống hoàn chỉnh trong môi trường CAD tự trị. Bao gồm các mô-đun thiết kế cho hệ thống thoát nước, cống chân không và các cơ sở mạng lưới phân phối nước. Tạo các báo cáo chuyên nghiệp cho hóa đơn số lượng (BOQ) cũng như các báo cáo tính toán thủy lực.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

– Windows XP SP3 
– Windows Vista SP2 
– Windows 7 SP1 
– Windows 8.1 có Cập nhật 
– Windows 10

Ảnh chụp màn hình

Tải về nhanh Diolkos3D WaterNET-CAD v2.0.1.155 - Phần mềm thiết kế mạng ống nước Full Miễn Phí
Tải về nhanh Diolkos3D WaterNET-CAD v2.0.1.155 – Phần mềm thiết kế mạng ống nước Full Miễn Phí
Tải về nhanh Diolkos3D WaterNET-CAD v2.0.1.155 - Phần mềm thiết kế mạng ống nước Full Miễn Phí
Tải về nhanh Diolkos3D WaterNET-CAD v2.0.1.155 – Phần mềm thiết kế mạng ống nước Full Miễn Phí
Tải về nhanh Diolkos3D WaterNET-CAD v2.0.1.155 - Phần mềm thiết kế mạng ống nước Full Miễn Phí
Tải về nhanh Diolkos3D WaterNET-CAD v2.0.1.155 – Phần mềm thiết kế mạng ống nước Full Miễn Phí
Tải về nhanh Diolkos3D WaterNET-CAD v2.0.1.155 - Phần mềm thiết kế mạng ống nước Full Miễn Phí
Tải về nhanh Diolkos3D WaterNET-CAD v2.0.1.155 – Phần mềm thiết kế mạng ống nước Full Miễn Phí

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Đầu tiên tải phần mềm và giải nén. 
2. Cài đặt phần mềm bằng cách chạy tệp Setup.exe. 
3. Sao chép tệp WaterNET-CAD.exe từ thư mục [email protected] và thay thế tệp trước đó tại vị trí cài đặt phần mềm (theo mặc định, C: \ Chương trình tệp (x86) \ WaterNET-CAD \ WaterNET-CAD). 
4. Phần mềm được kích hoạt hoàn toàn và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào. 

Tải về  Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *