Diolkos3D Diolkos v10.01 – Phần mềm thiết kế đường

2 Likes Comment

Diolkos là một phần mềm thiết kế đường hoàn chỉnh và tự trị. Nó bao gồm tất cả các dự án thiết kế đường bao gồm đường cao tốc, đường địa phương và đường gom, đường trong khu vực rừng, nhiều dự án đường như giao lộ, đường cao tốc với đường dịch vụ, v.v.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

– Windows XP SP3 
– Windows Vista SP2 
– Windows 7 SP1 
– Windows 8.1 với Cập nhật 
– Windows 10 

– DirectX v9.0c 
– Visual C ++ Runtime

Ảnh chụp màn hình

Tải về nhanh Diolkos3D Diolkos v10.01 - Phần mềm thiết kế đường Full Miễn Phí
Tải về nhanh Diolkos3D Diolkos v10.01 – Phần mềm thiết kế đường Full Miễn Phí
Tải về nhanh Diolkos3D Diolkos v10.01 - Phần mềm thiết kế đường Full Miễn Phí
Tải về nhanh Diolkos3D Diolkos v10.01 – Phần mềm thiết kế đường Full Miễn Phí
Tải về nhanh Diolkos3D Diolkos v10.01 - Phần mềm thiết kế đường Full Miễn Phí
Tải về nhanh Diolkos3D Diolkos v10.01 – Phần mềm thiết kế đường Full Miễn Phí

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. phần mềm DirectX từ liên kết này và phần mềm C ++ Runtime từ Visual Các liên kết để tải về và cài đặt. 
2. Tải xuống phần mềm và giải nén nó. 
3. Cài đặt phần mềm bằng cách chạy tệp Setup.exe. 
4. Sao chép tệp diolkos.exe từ thư mục [email protected] và thay thế tệp trước đó tại vị trí cài đặt phần mềm (theo mặc định, C: \ Program Files (x86) \ Diolkos \ Diolkos). 
5. Phần mềm có đầy đủ chức năng và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào. 

Tải về  Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *