Devolutions Remote Desktop Manager Enterprise v13.6.7

11 Likes Comment

Tải xuống Devolutions Remote Desktop Manager Enterprise v13.6.7 – Trình quản lý kết nối máy tính từ xa

Remote Desktop Manager  một ứng dụng mạnh mẽ để quản lý tất cả các kết nối từ xa. Phần mềm này cho phép bạn nhanh chóng thêm, xóa, chỉnh sửa và tìm các kết nối từ xa. Phần mềm này tương thích với Remote Desktop và Terminal Services.

Các tính năng chính của phần mềm Remote Desktop Manager:
– Kích thước ứng dụng nhỏ 
– Thêm tên, ảnh và mô tả cho cấu hình 
– Menu truy cập nhanh 
– Hỗ trợ tệp máy tính từ xa 
– Bộ lọc tìm kiếm 
– Tự động khởi động khi khởi động Windows
– Cập nhật tự động 
– Và …

Devolutions Remote Desktop Manager Enterprise

Remote Desktop Manager is a small program used to manage all your remote connections.
With Remote Desktop Manager you can add, edit, delete organize or find your remote connection quickly. Compatible with Microsoft Remote Desktop or with Terminal Services, it’s a good replacement of the Remote Desktops Snap-in.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

– Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10
– Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, and Windows Server 2016
– Microsoft .NET Framework 4.6
– 1 GHz or faster processor
– 512MB of RAM
– 1024 x 768 screen resolution
– 500+ MB hard drive space

64-bit Support
Remote Desktop Manager is compatible with all 64-bit versions of Windows, starting with Windows Vista SP1.

 

Tải về nhanh Devolutions Remote Desktop Manager Enterprise
Devolutions Remote Desktop Manager Enterprise v13.6.7
Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Chạy tệp Block-Hosts.bat dưới dạng Run as Administrator.
2. Cài đặt phần mềm.
3. Chạy tệp Keygen.exe từ thư mục Keygen và sau khi chọn tên phần mềm, từ menu thả xuống, tạo một số sê-ri chung.
4.Chạy phần mềm và chọn Enterprise Edition trong Help>>Register version . Bây giờ, sử dụng số sê-ri từ Keyegn và đăng ký tên và địa chỉ email mong muốn của phần mềm.

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *