CSI Perform-3D

2 Likes 1 Comment

CSI Perform-3D v7.0.0 – Thiết kế, phân tích và đánh giá cấu trúc kỹ thuật

CSI Perform-3D v7.0.0

CSI Thực hiện 3D Một chương trình đặc biệt với trọng tâm đặc biệt là thiết kế tường lửa liền mạch. Sử dụng chương trình này, có thể phân tích cấu trúc phức tạp bao gồm các cấu trúc cắt theo một cách phi tuyến dựa trên mức độ kháng và biến dạng khác nhau. Hình học của mô hình có thể được đọc từ chương trình SAP2000 hoặc ETABS. Trong chương trình, có thể sử dụng nhiều loại nguyên tố khác nhau: dầm, rèm cửa, tường cắt (có lỗ), tấm, bộ giảm chấn và bộ phận tách. Phân tích phi tuyến tính có thể được thực hiện tĩnh hoặc động trên một mô hình. Tải trọng có thể được áp dụng ở các giai đoạn khác nhau để kết cấu. Ví dụ, tải động của một trận động đất có thể được nhập sau một tải tĩnh phi tuyến. Chương trình có khả năng mạnh mẽ cho thiết kế dựa trên hiệu suất và có thể tính toán các tỷ lệ năng lực yêu cầu cho tất cả các thành phần và cho các tiểu bang cực. Đánh giá hiệu suất được thực hiện tự động dựa trên ATC-40, FEMA-356 và ATC-440.Máy tính là một thời gian.

Ảnh chụp màng hình

CSI Perform-3D v7.0.0
CSI Perform-3D v7.0.0
CSI Perform-3D v7.0.0
CSI Perform-3D v7.0.0

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt
1. Cài đặt phần mềm.
2. Chạy tệp tin [email protected] để tạo một tệp có tên lservrc.
3. Sao chép tập tin được tạo ra vào vị trí cài đặt phần mềm * và sao chép nó vào đường dẫn mặc định.

C:\Program Files (x86)\Computers and Structures\PERFORM-3D 7\PERFORM-3D 7\Program


– Unrar and install the application.
– Use applied keygen. A license file – lservrc
– (without an extension) will be generated.
– Copy it to the folder:
– <installdir>\PERFORM-3D7\PERFORM-3D7\Program\

 

Tải về

Chuyển sang trang Download
Pass RAR : hoquangdai.com

 

*Ghi chú

Mật khẩu giải nén là hoquangdai.com

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây
  • About the Author: Hồ Quang Đại

    Tôi là Hồ Quang Đại, 23t, Sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Ôtô của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM .Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Ninh và hiện đang học tập làm việc tại Tp.HCM. Tôi lập trang web cá nhân hoquangdai.com này nhầm mục đích chia sẽ miễn phí dành cho các bạn sinh viên nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Mong nhận được những đống góp tích cực từ bạn đọc

    1 Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *