Corel Website Creator X7 v13.50.0100.5566

Like Comment

Tải xuống Corel Website Creator X7 v13.50.0100.5566 – Phần mềm thiết kế web Corel

Corel Website Creator  một ứng dụng độc đáo hỗ trợ XHTML, CSS, JavaScript và XML và có thể rất dễ dàng để thiết kế các trang web. Nếu không có kiến ​​thức về văn bản, bạn có thể kéo và thả văn bản, hình ảnh, đối tượng đồ họa và đối tượng đa phương tiện vào bất kỳ vị trí nào từ trang web bạn đã tạo bằng Kéo và Thả, bằng trình chỉnh sửa. Dòng thời gian trong chương trình để tạo và quản lý hiệu ứng hình ảnh để tạo ra một trang web tuyệt vời và chuyên nghiệp cao. Chương trình cung cấp các mẫu trang web làm sẵn, các tệp Java, các kiểu khác nhau, các mẫu được tạo sẵn, v.v., có thể làm cho nhiệm vụ của bạn rất dễ dàng. Phần mềm này hỗ trợ các công nghệ và công cụ thiết kế web mới nhất như nguồn cấp RSS, CSS, XHTML, PHP, ASP.NET, ColdFusion và JSP.

Các tính năng chính của Corel Website Creator:
– Trình hướng dẫn tạo các trang web từng bước 
– Tạo các trang web nhanh chóng và dễ dàng mà không cần mã hóa HTML hoặc web 
– Sử dụng các mẫu và kiểu sẵn sàng 
– Hỗ trợ cho Kéo & thả 
– Thêm video, phim, flash, phim ảnh và các hiệu ứng JavaScript QuickTime 
– biên tập đồ họa của 
– Có khả năng cắt lên, chỉnh màu sắc và hình ảnh thay đổi màu sắc 
– thêm các hiệu ứng như Grow, Shrink, slide 
– hỗ trợ cho PHP và ASP để tạo ra Biểu mẫu tương tác 
– Hỗ trợ AJAX 

Corel Website Creator X7

Easily create websites and design web pages with Corel Website Creator. Its drag-and-drop functionality and seamless integration with XHTML, CSS, JavaScript and XML combine to make website creation easier. Simply drag and place text, graphics and multimedia elements on your web pages-no coding knowledge required! Use the Timeline Editor to create and manage stunning visual effects. Soon you’ll create web pages and build stunning websites like a pro!

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

– 660MHz Intel Pentium III processor or AMD equivalent
– Microsoft Windows XP, Windows Vista or Windows 7
– 250 MB of available hard disk space
– 512 MB RAM – 1GB recommended if running multiple applications simultaneously
– 32-bit ODBC drivers for external database connectivity
– TCP/IP compliance for internet connectivity
– DSL or cable modem recommended
– SVGA display capable of 1024 x 768, 32-bit recommended
– CD-ROM drive
– Web browser – Windows Internet Explorer 7 or later Adobe Flash Player 9 or later
– Verdana TrueType font

Tải về nhanh Corel Website Creator X7
Corel Website Creator X7 v13.50.0100.5566
Hướng dẫn cài đặt phần mềm
  1. Cài đặt phần mềm.
  2. Không chạy phần mềm, đóng phần mềm hoàn toàn nếu nó được mở lên
  3. Sao chép nội dung của thư mục [email protected] vào vị trí cài đặt phần mềm và thực thi việc mở tệp Patch.exe và thực hiện thao tác [email protected] (Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng Windows 7, 8 hoặc 10, bạn cần phải nhấp chuột phải vào tệp [email protected] và chọn Run as Administrator )
  4. Chạy phần mềm.

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *