Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 – Một bộ sưu tập của tất cả các phần mềm từ Conception NREC cho thiết kế máy nén khí tiên tiến

2 Likes Comment

Tải về Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 Full Miễn Phí

Các khái niệm NREC là hệ thống thiết kế máy nghiền có sẵn trên thị trường, tích hợp và tích hợp quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh thông qua bộ công cụ và chương trình bổ sung cho kỹ thuật hỗ trợ máy tính (CAE) và sản xuất hỗ trợ máy tính (CAM).

Yêu cầu hệ thống

– Hệ điều hành: Windows 8.1 / Windows 7 SP1 (x86 hoặc x64 tùy thuộc vào sản phẩm)
– RAM: tối thiểu 2 GB
– VGA: 256 MB dành riêng cho DirectX 10
– Đĩa cứng: tối thiểu 1 GB trở lên dựa trên độ phức tạp của thiết kế

[/su_box]

Ảnh chụp màn hình

Tải về Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 Full Miễn Phí
Tải về Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 Full Miễn Phí
Tải về Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 Full Miễn Phí
Tải về Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 Full Miễn Phí
Tải về Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 Full Miễn Phí
Tải về Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 Full Miễn Phí
Tải về Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 Full Miễn Phí
Tải về Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 Full Miễn Phí
Tải về Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 Full Miễn Phí
Tải về Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 Full Miễn Phí

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1- Đầu tiên tải xuống và giải nén phần mềm của bạn.
2. Cài đặt tệp .exe bằng cách chạy phần mềm.
3. Tải xuống tệp Read Me.txt cho phần mềm và bẻ khóa phần mềm tương ứng.

Tải về Concepts NREC v8.7.x + v8.6.x Suite + v8.5.x Suite x86/x64 Link Fshare

Phần mềm AxCent
Tải xuống 32-bit – 232 MB
Tải xuống 64-bit – 229 MB

Phần mềm CADTranslator
Tải xuống 32-bit – 24,7 MB
Tải xuống 64-bit – 30,4 MB

Phần mềm MAX-PAC
Tải xuống 32-bit – 87,4 MB
Tải xuống 64 – 128,3 MB

Tải xuống Phần mềm TRỤC – 32-bit – 59 MB
Tải xuống Phần mềm COMPAL -32-bit – 42,3 MB
Tải xuống Phần mềm Ctaads – 32-bit – 81 MB
Tải xuống Phần mềm Fanpal – 32-bit – 43,5 MB
Tải xuống Phần mềm Pumpal – 32-bit – 42,3 MB
Tải xuống Phần mềm Rital – 32 bit – 35,9 MB
Tải xuống Phần mềm Turbomatch – 32-bit – 11 MB
Tải xuống Phần mềm Turboopt II – 32-bit – 54 MB

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *