CloudMorer v3.4 MacOSX – Ứng dụng lưu trữ đám mây cho Mac

Like Comment

CloudMount Mount lưu trữ đám mây như một ổ đĩa cục bộ cho Mac. CloudMorer là một tiện ích hệ thống đáng tin cậy cho phép bạn gắn các máy chủ lưu trữ đám mây và máy chủ web khác nhau vào máy Mac của mình như một ổ đĩa cục bộ. Kết nối với các máy chủ Microsoft OneDrive, Google Drive, Amazon S3, Dropbox, FTP và WebDAV trong Finder, như thể chúng được đặt trên máy của bạn.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

MacOSX 10.10 trở lên

Ảnh chụp màn hình

CloudMorer v3.4 MacOSX
CloudMorer v3.4 MacOSX
CloudMorer v3.4 MacOSX
CloudMorer v3.4 MacOSX
CloudMorer v3.4 MacOSX
CloudMorer v3.4 MacOSX
CloudMorer v3.4 MacOSX
CloudMorer v3.4 MacOSX
[/su_box]

Tải về CloudMorer v3.4 MacOSX Link Fshare

Chuyển sang trang Download

Password: taivenhanh.com

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *