Cimatron E13.0

15 Likes 2 Comments

Cimatron E13.0 SP4 x64  + Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm

CimatronE 13.0 SP4 x64

 Tải về CimatronE 13.0 SP4 x64 và Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm chi tiết

CimatronE là một giải pháp CAD / CAM tích hợp cho việc thiết kế khuôn mẫu và chế tạo các dụng cụ đúc và đúc nhựa. Phần mềm này dễ dàng được đặt trong quá trình sản xuất và từ giai đoạn đầu của quá trình sản xuất đến việc thiết kế và phân phối sản phẩm cuối cùng cho khách hàng bên cạnh bạn. CimatronE có nhiều công cụ để thiết kế khuôn mẫu, thiết kế điện cực và khuôn đúc. Chương trình hỗ trợ gia công trục 2,5 trục với điều khiển số 5 trục, cũng như thiết kế rời rạc 5 trục

Yêu cầu hệ thống CimatronE 13.0

Hệ điều hành: Windows 7/ 8/10 64bit

Hình ảnh

 

Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm

 1. Tải về và giải nén ra. Chạy file Cimatron13.exe để cài đặt và giải nén file thuoc.rar để thuoc
 2. Sao chép file VID.exe vào C: \ Windows \ System32 và chạy file C13-Adjust.bat với quyền Admin ( Click phải chọn Run as Admin ) – “This will register the disk Id with value 1cb5-1e7f”
 3. Tên máy tính của bạn phải bắt đầu với “S”  kết thúc bằng “N”,  có thể  SN. Nếu chưa đúng bạn có thể chạy file  C13-Fit.bat để auto đỗi tên máy tính
 4. Chạy file mac.reg bằng quyền Admin ( Click phải chọn Run as Admin )
  “Điều này sẽ số địa chỉ của các card mạng bằng 3C971E75C453″ 
 5. Bây giờ chỉ vào trang web cml cấp giấy phép trên cimatron.
 6. Bạn có thể cài thêm các bản Update Sp2 , Sp3, Sp4 và thuoc tương tự

To clone hardware ID and use this .cml file

1 . Copy the VID.exe to C: \ Windows \ System32 and run the C13-Adjust.bat as ADM

“This will register the disk Id with value 1cb5-1e7f”

2 . The computer name must start with “S” and end with “N”, it can be SN.

“C13-Fit.bat has already done this” if it does not do manual.

3. Run mac .reg

“This will number the address of the network card with 3C971E75C453″
If it does not work, do manual ”

Summary: Volume 1cb5-1e7f
Mac 3C971E75C453
PC Name SN

Now point the cml site, the license, on the cimatron.

______________RESTART THE COMPUTER__________________________________________________________________

################################################## #################] To point local license use CimLicManager.exe
It stays in the Installation: C: \ Program Files \ 3D Systems \ Cimatron \ 13.0 \ Program
################################################## #################] ma should stay = 02rm2b860d64b3420ba40d6e to be alright.
************************************************** **************************
Volume ID can query with CMD, Vol command if you need

Network Address, Right click on Computer / Properties / Device Manager
Select the first network adapter to appear in the list and right side mouse properties / Advanced
And Network Address if you need to.

* Acknowledgments
* Doubt ask but read and try before.

Xem thêm video Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm CimatronE13

 

Download CimatronE_13.0_SP1_hoquangdai.com.rar

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

2 Comments

 1. Hello. Ae nào vẫn đang dùng được cimatron e13 xin gửi cho tôi crack với nhé, phí hết bao nhiêu tôi xin gửi
  Trân trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *