Học Catia thông qua ví vụ - Catia Pro Mastering CATIA by Examples

Học Catia thông qua ví dụ – Catia Pro Mastering CATIA by Examples

Học Catia thông qua ví dụ – Catia Pro Mastering CATIA by Examples CATIA là gói mô hình hàng đầu trên thế giới với rất nhiều công cụ và khả năng. Học một gói như vậy…

10 Likes 1 Comment
Learning CATIA v5

Learning CATIA v5 – Khóa học CATIA v5

Learning CATIA v5 CATIA v5 là một phần mềm 3D mạnh mẽ có thể được sử dụng để thiết kế một số nhà sản xuất máy bay, tàu thuyền, tàu ngầm và ô tô lớn…

9 Likes Comment