Dlubal RFEM v5.19.01 x64

Tải xuống Dlubal RFEM v5.19.01 x64 – Phần mềm phân tích và thiết kế phần tử hữu hạn RFEM là một phần mềm được phát triển bởi Dlubal, được phát triển đặc biệt để thực hiện tính…

6 Likes Comment

Dlubal CRANEWAY v8.19.01 x64

Tải xuống Dlubal CRANEWAY v8.19.01 x64 – Phần mềm thiết kế cầu trục và cẩu treo CRANEWAY công ty sản phẩm mạnh mẽ Dlubal phần mềm chuyên trong việc thiết kế các cấu trúc như cần cẩu công…

4 Likes Comment

Antenna Magus 2019.2 v9.2.0 x64

Ăng-ten Magus 2019.2 v9.2.0 x64 – Phần mềm phân tích và thiết kế ăng-ten Ăng-ten Magus là một công cụ phần mềmĐể giúp tăng tốc quá trình thiết kế ăng-ten và quy trình mô hình hóa của…

6 Likes Comment

Chief Architect Premier X11 v21.1.0.40 x64

Đối với tất cả các khía cạnh của thiết kế thương mại dân cư và ánh sáng. Chương trình tạo mô hình 3D, tạo Danh sách vật liệu và với việc sử dụng các công cụ…

2 Likes Comment

Siemens Solid Edge CAM Pro 2019 Build 12.0.2 x64

Tải xuống Siemens Solid Edge CAM Pro 2019 Build 12.0.2 x64 – Phần mềm mô phỏng tiện CNC Solid Edge CAM Pro là một phần mềm khác từ gia đình Solid Edge và là một giải pháp phần mềm…

8 Likes Comment

Siemens Solid Edge Modular Plant Design 2019 x64

Tải xuống Thiết kế nhà máy mô đun Siemens Solid Edge 2019 x64 – Phần mềm thiết bị và thiết kế đường ống Solid Edge Modular Plant Design là một sản phẩm mới từ dòng phần mềm dòng P…

6 Likes Comment

Siemens Solid Edge ST6 MP14 x86/x64 + Standard Parts Libraries

Tải xuống Siemens Solid Edge ST6 MP14 x86/x64 + Standard Parts Libraries – Phần mềm thiết kế, mô phỏng và thành phần 3D tiên tiến Solid Edge sản phẩm mạnh mẽ Siemens chắc chắn một trong…

8 Likes Comment

Siemens Solid Edge ST8 MP12 x64 + Standard Parts Libraries

Tải xuống Siemens Solid Edge ST8 MP12 x64 + Standard Parts Libraries – Phần mềm thiết kế, mô phỏng và thành phần 3D tiên tiến Solid Edge sản phẩm mạnh mẽ Siemens chắc chắn một trong…

4 Likes Comment

RecFusion v1.4.7 x64 + v1.3 x86

Tải xuống RecFusion v1.4.7 x64 + v1.3 x86 – Phần mềm mô hình 3D sử dụng cảm biến độ sâu Trong thế kỷ hiện tại, một loạt các cảm biến, máy quét và máy in…

4 Likes Comment