Trimble Tekla Architectural Designer 2019 v19.0.0.104 x64

Tekla Architectural Designer là một phần mềm mang tính cách mạng cung cấp cho các kỹ sư khả năng phân tích và thiết kế các tòa nhà một cách hiệu quả và sinh lợi. Hoàn toàn tự…

Like Comment
Tekla Structures 2016i SP6 x64

Tekla Structures 2016i SP6 x64

Tekla Structures 2016i SP6 x64 – Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D Tekla Structures 2016i SP6 x64 Việc phát hành phần mềm Tekla Structures 18 làm cho con đường dài từ thiết kế đến thực tế dễ…

12 Likes Comment
Tekla Structures 2016i SP6 x64

Tekla Structures 2016i SP4 x64

  Tekla Structures 2016i SP4 x64 Tekla Structures 2016i SP6 x64 Tekla Structures 2016i SP6 x64 Tải xuống Tekla Structures 2016i SP6 x64 với Môi trường & Trợ giúp – Phần mềm Thiết kế Kết…

12 Likes 1 Comment
Tekla Structures 2017 SP4 x64

Tekla Structures 2017 SP4 x64

  Tekla Structures 2017 SP4 x64 – Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D Tekla Structures 2017 SP4 x64 Phần mềm Tekla Structures trong ngành thép là một công cụ mạnh mẽ cho việc sử…

15 Likes 3 Comments
Tekla Structures v21.1 SR10 x64 - Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D

Tekla Structures v21.1 SR10 x64

Tekla Structures v21.1 SR10 x64 – Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D   Tekla Structures v21.1 SR10 x64 Tekla Structures v21.1 SR10 x64 Tải xuống Tekla Structures v21.1 SR10 x64 – Phần mềm Thiết…

8 Likes 3 Comments