Geoscan Sputnik GIS v1.4.11208 x64

Tải xuống Geoscan Sputnik GIS v1.4.11208 x64 – Phần mềm lập bản đồ UAV Sputnik GIS là phần mềm do Geoscan phát triển để thực hiện lập bản đồ chuyên nghiệp bởi các UAV cho các…

Like Comment

ESI VA One v2018.0 x64 + CAD Import Modules

  ESI VA One là môi trường duy nhất bạn cần cho thiết kế và mô phỏng âm thanh. Cho dù bạn đang mô phỏng tổn thất truyền âm của tường lửa ô tô hoặc tạo mô…

5 Likes Comment

Newtek Lightwave 3D v2019.1.1 Build 3130 x64 + Content

Tải xuống Newtek Lightwave 3D v2019.1.1 Build 3130 x64 + Nội dung – Mô hình hóa, Hoạt hình & Kết xuất phần mềm Newtek LightWave 3D là một phần mềm rất hay dành cho hoạt hình 3D hoạt động gần giống như phần…

2 Likes Comment

Dlubal SHAPE-THIN v8.19.01 x64

Tải xuống Dlubal SHAPE-THIN v8.19.01 x64 – Phân tích ứng suất và phần mềm thiết kế nhựa mỏng SHAPE-THIN là một sản phẩm mạnh mẽ của Dlubal , một phần mềm chuyên dụng để mô tả đặc điểm của các phần mở…

Like Comment

Aquaveo GMS Premium v10.4.5 x64 + v10.3.2 x86 + Tutorials

Tải xuống Hướng dẫn Aquaveo GMS Premium v10.4.5 x64 + v10.3.2 x86 + Tutorials – Phần mềm mô hình nước đầu nguồn và nước ngầm GMS Premium là sản phẩm của phần mềm Aquaveo với giao diện người dùng đồ…

Like Comment

Dlubal RFEM v5.19.01 x64

Tải xuống Dlubal RFEM v5.19.01 x64 – Phần mềm phân tích và thiết kế phần tử hữu hạn RFEM là một phần mềm được phát triển bởi Dlubal, được phát triển đặc biệt để thực hiện tính…

3 Likes Comment

Altair HyperWorks Virtual Wind Tunnel v2019.0 x64

Tải xuống Altair HyperWorks Virtual Wind Tunnel v2019.0 x64 – Phần mềm mô phỏng đường hầm gió Altair HyperWorks Virtual Wind Tunnel là một giải pháp phần mềm cho các đường hầm gió được điều chỉnh bằng máy…

3 Likes Comment

Autodesk PowerShape Ultimate 2017 x64

Tải xuống Autodesk PowerShape Ultimate 2017 x64 – Phần mềm chuyên dụng cho kiểu dáng công nghiệp và mô hình bộ phận để sản xuất PowerShape là phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) mạnh…

2 Likes Comment

Autodesk PowerShape Ultimate 2018.2.0 x64

Tải xuống Autodesk PowerShape Ultimate 2018.2.0 x64 – Phần mềm mô hình hóa các bộ phận và thiết kế công nghiệp chuyên dụng PowerShape là phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) mạnh mẽ được…

1 Like Comment