ActCAD Professional 2020 v9.1.438

Tải xuống ActCAD Professional 2020 v9.1.438 – Phần mềm thiết kế và mô hình hóa kỹ thuật ActCAD Professional là một phần mềm mô hình 3D và thiết kế hai chiều dành cho các kỹ sư, kiến ​​trúc…

1 Like Comment

Deltares Wanda v4.5.1208

Tải xuống Deltares Wanda v4.5.1208 – Phần mềm thiết kế thủy lực cho các hệ thống đường ống Wanda là một sản phẩm của Công ty Deltares, có nhiệm vụ thiết kế, kiểm soát và…

Like Comment

Merrick MARS v2019.2 x64

Tải xuống Merrick MARS v2019.2 x64 – Phần mềm mô phỏng Set Application của viễn thám, hoặc Xuất Sắc Merrick Các MARS , một chương trình toàn diện và thiết thực nhiệm vụ với sự hình dung, quản lý,…

Like Comment

RocPro3D Professional v5.7.3

Tải xuống RocPro3D Professional v5.7.3 – Phần mềm mô phỏng 3D RocPro3D là một công ty đã phát triển phần mềm 3D có cùng tên để mô hình hóa việc truyền bá tên lửa và thiết kế mũ…

1 Like Comment

CPFD Barracuda VR v17.4.0 x64 + v17.3.1 Linux

Tải xuống CPFD Barracuda VR v17.4.0 x64 + v17.3.1 Linux – Phần mềm mô phỏng và phân tích lò phản ứng Barracuda VR Sản phẩm CPFD mới nhất vẫn là phần mềm duy nhất được tạo…

2 Likes Comment

RomaxDesigner v14.5

Tải xuống RomaxDesigner v14.5 – Mô phỏng và phân tích phần mềm của cuộn cảm điện cơ RomaxDesigner là một phần mềm chuyên nghiệp để mô phỏng và phân tích các hệ thống cơ điện và cơ…

1 Like Comment

RomaxDesigner R17 (Update 13) Build 149

Tải xuống RomaxDesigner R17 (Cập nhật 13) Build 149 – Mô phỏng và phân tích ổ đĩa cảm ứng hệ thống cơ điện RomaxDesigner là một phần mềm chuyên nghiệp để mô phỏng và phân tích các…

Like Comment

3DF Zephyr Aerial v4.300 x64 + Lite v4.500

Tải xuống 3DF Zephyr Aerial v4.300 x64 + Lite v4.500 – Phần mềm mô hình 3D sử dụng hình ảnh Phần mềm 3DF Zephyr tự động tạo các mô hình ảnh 3D. Quá trình này hoàn toàn tự động và không yêu…

2 Likes Comment

Chasm Consulting Pumpsim Premium v3.1.0.2

Tải xuống Chasm Consulting Pumpsim Premium v3.1.0.2 – Phần mềm mô phỏng và mô phỏng 3D cho hệ thống ống nước và bơm chất lỏng Chasm Consulting Pumpsim Premium là một phần mềm tiên tiến để mô phỏng…

2 Likes Comment