RomaxDesigner v14.5

Tải xuống RomaxDesigner v14.5 – Mô phỏng và phân tích phần mềm của cuộn cảm điện cơ RomaxDesigner là một phần mềm chuyên nghiệp để mô phỏng và phân tích các hệ thống cơ điện và cơ…

3 Likes Comment

RomaxDesigner R17 (Update 13) Build 149

Tải xuống RomaxDesigner R17 (Cập nhật 13) Build 149 – Mô phỏng và phân tích ổ đĩa cảm ứng hệ thống cơ điện RomaxDesigner là một phần mềm chuyên nghiệp để mô phỏng và phân tích các…

1 Like Comment

Altium Designer v18.0.9 Build 584

Phần mềm Altium Designer là một phần mềm mạnh mẽ để thực hiện sơ đồ, thiết kế PCB và phân tích các mạch analog và thiết kế mạch kỹ thuật số. Một trong những lợi ích của phần…

16 Likes 1 Comment

Altium Designer v15.1.8

Phần mềm Altium Designer , PROTEL DXP, là một phần mềm mạnh mẽ được thiết kế để thực hiện sơ đồ, thiết kế PCB và phân tích các mạch tương tự và một số mạch kỹ thuật số. Một…

8 Likes 2 Comments

Altium Designer v14.3.18 Build 45973 + Thư viện & Tài liệu

Phần mềm Altium Designer , PROTEL DXP, là một phần mềm mạnh mẽ được thiết kế để thực hiện sơ đồ, thiết kế PCB và phân tích các mạch tương tự và một số mạch kỹ thuật số. Một…

2 Likes Comment

Altium Designer v20.0.1 Build 14 x64

Phần mềm Altium Designer là một phần mềm mạnh mẽ để thực hiện sơ đồ, thiết kế PCB và phân tích các mạch analog và thiết kế mạch kỹ thuật số. Một trong những lợi ích của phần…

3 Likes Comment

Altium Designer v16.1.11 Build 255

Phần mềm Altium Designer , PROTEL DXP, là một phần mềm mạnh mẽ được thiết kế để thực hiện sơ đồ, thiết kế PCB và phân tích các mạch tương tự và một số mạch kỹ thuật số. Một…

11 Likes Comment

Altium Designer v19.1.1 Build 5 Beta x64

Phần mềm Altium Designer là một phần mềm mạnh mẽ để thực hiện sơ đồ, thiết kế PCB và phân tích các mạch analog và thiết kế mạch kỹ thuật số. Một trong những lợi ích của phần…

2 Likes Comment

ANSYS Elect Magnetnetics/Electronics Suite v18.2 x64

Các giải pháp phần mềm mà ANSYS cung cấp cho các nhà thiết kế và kỹ sư tham gia thiết kế và sản xuất các sản phẩm điện và điện tử giúp họ hoàn thành các dự…

5 Likes Comment