Guthrie QA-CAD v2019 A.04

QA-CAD là một công cụ thiết yếu trong quy trình thiết kế kỹ thuật. Nếu bạn vẫn đang phác thảo bản vẽ và thêm tem và sửa đổi được đánh số bằng tay, thì QA-CAD là dành…

4 Likes 1 Comment

GTXRaster CAD PLUS 2019 x64

GTXRaster CAD PLUS chứa tất cả các khả năng thao tác và chỉnh sửa raster CAD GTXRaster với chức năng bổ sung của công nghệ chuyển đổi raster tự động sang vector cho môi trường AutoCAD. Các nhà thiết…

2 Likes Comment