XMesh v1.4.3 cho Autodesk Maya + v1.6.2 cho Autodesk 3ds Max

XMesh v1.4.3 cho Autodesk Maya + v1.6.2 cho Autodesk 3ds Max – Lưu, nén và truyền dữ liệu nhanh chóng cho các hiệu ứng đặc biệt và phần mềm hoạt ảnh Từ hoạt hình cho…

13 Likes Comment

JoeAlter Shave and a Haircut v9.6v8 for Maya 2016-2018

Tải về JoeAlter Shave and a Haircut v9.6v8 for Maya 2016-2018 – Plugin để tạo ra tóc, cỏ và da động vật trong Maya Joe Alter Shave và Haircut là một plugin cho Maya, tạo ra…

12 Likes Comment

Golaem Crowd

Tải Golaem Crowd v6.3.1 for Maya 2015- 2018 – Plugin Maya tạo đám đông người hoặc quái vật Golaem Crowd là một công cụ mô phỏng đám đông thân thiện với nghệ sĩ cho Maya được…

25 Likes Comment

Maya 2016 x64 Portable

Autodesk Maya 2016 x64 Portable – Maya Portable Software (Không cần phải cài đặt) Autodesk Maya 2016 x64 Portable Hoạt hình, mô phỏng, mô phỏng, rendering, và phần mềm ghép ảnh Maya 3D cung cấp một tính…

10 Likes Comment
Autodesk Maya 2012 SP1 x86 / x64

Autodesk Maya 2012 SP1 x86 / x64

Autodesk Maya 2012 SP1 x86 / x64 Maya là một trong những tiên tiến nhất chiều ba mô hình và hoạt hình phần mềm được sử dụng rộng rãi trong các hãng phim, bộ phim đưa ra,…

5 Likes Comment
Autodesk Maya 2013 SP2 x86 / x64

Autodesk Maya 2013 SP2 x86 / x64

Tải xuống Autodesk Maya 2013 SP2 x86 / x64 + Khởi động – Maya Software, Mô hình 3D và Sản xuất Hoạt ảnh Autodesk Maya 2013 SP2 x86 / x64 Autodesk Maya phần mềm là một…

12 Likes Comment
4040 Tải xuống Autodesk Maya 2015 x64 + SP5 - Phần mềm Maya, thiết kế mô hình 3D và tạo ra hình ảnh động

Autodesk Maya 2015 x64

Tải xuống Autodesk Maya 2015 x64 + SP5 – Phần mềm Maya, thiết kế mô hình 3D và tạo ra hình ảnh động  Autodesk Maya 2015 x64 Hoạt hình, mô phỏng, mô phỏng, rendering, và…

12 Likes Comment
Autodesk Maya Bonus Tools 2018 x64 | Hộp công cụ Custom Maya

Autodesk Maya Bonus Tools 2018 x64

Autodesk Maya Bonus Tools 2018 x64 | Hộp công cụ Custom Maya Autodesk Maya Bonus Tools 2018 x64 Công cụ Thưởng 2018 là một bộ sưu tập miễn phí của các tập lệnh và các trình cắm…

8 Likes 1 Comment
Tải xuống Autodesk Maya 2018.1 + LT 2018.2 x64 - Phần mềm Maya, Hoạt ảnh và Mô hình 3D

Autodesk Maya 2018 x64

Tải xuống Autodesk Maya 2018.1 + LT 2018.2 x64 – Phần mềm Maya, Hoạt ảnh và Mô hình 3D Tải xuống Autodesk Maya 2018.1 + LT 2018.2 x64 Autodesk Maya là một phần mềm hoạt hình…

10 Likes 8 Comments
mềm Sản xuất Hoạt hình và Maya 3D

Autodesk Maya 2017 x64

Autodesk Maya 2017 Update 3 + Autodesk Maya 2017 Update 3 LT Update 1 x64 + Product Help + Developer Kit | Phần mềm Sản xuất Hoạt hình Autodesk Maya 2017 Autodesk® Maya® là một phần mềm…

6 Likes Comment