MultiScatter v1.091 cho Autodesk 3ds Max

MultiScatter  – Một plugin cho 3ds Max được sử dụng để truyền bá các yếu tố (với số lượng lớn) trong cảnh và với sự trợ giúp của nó, nó có thể được thực hiện…

1 Like Comment

V-Ray Next v4.10.03 cho 3ds Max 2013-2020 x64

Kể từ khi phát hành V-Ray 3.0, bạn có thể nhận thấy rằng nhiều bản cập nhật giúp hiển thị tốt hơn mà không cần chỉnh sửa cài đặt. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng…

Like Comment

Solid Angle 3ds Max To Arnold v3.0.77 cho 3ds Max 2018-2020

Arnold là một trình kết xuất theo dõi tia Monte Carlo tiên tiến được xây dựng cho các yêu cầu của hiệu ứng hoạt hình và hiệu ứng hình ảnh có độ dài. Arnold ban đầu được…

Like Comment

Autodesk 3ds Max 2020 x64 + Interactive 2020 x64

 Phần mềm mô hình 3D Autodesk 3ds Max cung cấp giải pháp mô hình hóa, hoạt hình, mô phỏng và kết xuất toàn diện cho các nghệ sĩ trò chơi, phim và đồ họa chuyển động. 3ds Max…

1 Like Comment

Bộ Autodesk 3ds Max & 3ds Max Design 2013

Autodesk 3ds Max & 3ds Max Design 2013 Autodesk® 3ds Max® và Autodesk® 3ds Max® Design cung cấp các công cụ dựng hình, hoạt hình và dựng hình 3D tích hợp mạnh mẽ cho phép…

10 Likes Comment

Thinkbox Krakatoa MX v2.8.5 x64 cho 3ds Max 2015-2019

Thinkbox Krakatoa MX v2.8.5 x64 cho 3ds Max 2015-2019 – Plugin hiệu ứng chuyên nghiệp trên TriMix Krakatoa MX cho 3ds Max là sản phẩm của Thinkbox Software đã được chứng minh là Partum Rendering, Manipulation…

8 Likes Comment

Thinkbox Frost MX v2.2.2 dành cho Autodesk 3ds Max 2015-2019 x64

Thinkbox Frost MX v2.2.2 dành cho Autodesk 3ds Max 2015-2019 x64 – Plugin mô phỏng hạt cho 3ds Max Thinkbox Frost plug-in cho Autodesk 3ds Max đang thực hiện một mạng lưới các hạt lỏng và…

9 Likes 2 Comments

XMesh v1.4.3 cho Autodesk Maya + v1.6.2 cho Autodesk 3ds Max

XMesh v1.4.3 cho Autodesk Maya + v1.6.2 cho Autodesk 3ds Max – Lưu, nén và truyền dữ liệu nhanh chóng cho các hiệu ứng đặc biệt và phần mềm hoạt ảnh Từ hoạt hình cho…

16 Likes Comment

SitniSati Afterburn v4.2 x64 cho 3ds Max 2018-2019

SitniSati Afterburn v4.2 x64 cho 3ds Max 2018-2019 – Trình tạo mô phỏng khói, bụi và hạt Các phần mềm Autodesk 3ds Max là chuyên nghiệp và Pyrfth là nhưng trong nhiều trường hợp, chỉ sử dụng các…

7 Likes Comment