Solid Angle 3ds Max To Arnold v3.2.53 for 3ds Max 2018-2020

Tải xuống Solid Angle 3ds Max cho Arnold v3.2.53 cho 3ds Max 2018-2020 – Plugin kết xuất Arnold cho 3ds Max Arnold là một trình kết xuất theo dõi tia Monte Carlo tiên tiến được xây…

3 Likes Comment

FumeFX cho 3Ds Max 2013-2020

Tải xuống FumeFX v5.0.4 for 3ds Max 2014-2020 + v4.0.0 for 3Ds Max 2013-2016 – Plugin Thyry DS Max để mô phỏng lửa, nổ và khó Nhiều năm trước, người dùng phần mềm như MAYA và HOUDINI…

19 Likes Comment

Forest Pack Pro v6.2.2 x64 for 3ds Max 2014-2020 + v6.1 Library

Tải xuống Forest Pack Pro v6.2.2 x64 cho  3ds Max 2014-2020 + Thư viện v6.1 – Plugin để mô phỏng thảm thực vật, dân số và các đối tượng trong 3ds Max ForestPack là một trong…

8 Likes Comment

MultiScatter v1.091 cho Autodesk 3ds Max

MultiScatter  – Một plugin cho 3ds Max được sử dụng để truyền bá các yếu tố (với số lượng lớn) trong cảnh và với sự trợ giúp của nó, nó có thể được thực hiện…

4 Likes Comment

V-Ray Next v4.10.03 cho 3ds Max 2013-2020 x64

Kể từ khi phát hành V-Ray 3.0, bạn có thể nhận thấy rằng nhiều bản cập nhật giúp hiển thị tốt hơn mà không cần chỉnh sửa cài đặt. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng…

3 Likes Comment

Autodesk 3ds Max 2020 x64 + Interactive 2020 x64

 Phần mềm mô hình 3D Autodesk 3ds Max cung cấp giải pháp mô hình hóa, hoạt hình, mô phỏng và kết xuất toàn diện cho các nghệ sĩ trò chơi, phim và đồ họa chuyển động. 3ds Max…

4 Likes Comment

Bộ Autodesk 3ds Max & 3ds Max Design 2013

Autodesk 3ds Max & 3ds Max Design 2013 Autodesk® 3ds Max® và Autodesk® 3ds Max® Design cung cấp các công cụ dựng hình, hoạt hình và dựng hình 3D tích hợp mạnh mẽ cho phép…

13 Likes Comment

Thinkbox Krakatoa MX v2.8.5 x64 cho 3ds Max 2015-2019

Thinkbox Krakatoa MX v2.8.5 x64 cho 3ds Max 2015-2019 – Plugin hiệu ứng chuyên nghiệp trên TriMix Krakatoa MX cho 3ds Max là sản phẩm của Thinkbox Software đã được chứng minh là Partum Rendering, Manipulation…

12 Likes Comment

Thinkbox Frost MX v2.2.2 dành cho Autodesk 3ds Max 2015-2019 x64

Thinkbox Frost MX v2.2.2 dành cho Autodesk 3ds Max 2015-2019 x64 – Plugin mô phỏng hạt cho 3ds Max Thinkbox Frost plug-in cho Autodesk 3ds Max đang thực hiện một mạng lưới các hạt lỏng và…

12 Likes 2 Comments