RomaxDesigner v14.5

Tải xuống RomaxDesigner v14.5 – Mô phỏng và phân tích phần mềm của cuộn cảm điện cơ RomaxDesigner là một phần mềm chuyên nghiệp để mô phỏng và phân tích các hệ thống cơ điện và cơ…

Like Comment

RomaxDesigner R17 (Update 13) Build 149

Tải xuống RomaxDesigner R17 (Cập nhật 13) Build 149 – Mô phỏng và phân tích ổ đĩa cảm ứng hệ thống cơ điện RomaxDesigner là một phần mềm chuyên nghiệp để mô phỏng và phân tích các…

Like Comment

3DF Zephyr Aerial v4.300 x64 + Lite v4.500

Tải xuống 3DF Zephyr Aerial v4.300 x64 + Lite v4.500 – Phần mềm mô hình 3D sử dụng hình ảnh Phần mềm 3DF Zephyr tự động tạo các mô hình ảnh 3D. Quá trình này hoàn toàn tự động và không yêu…

2 Likes Comment

MiniTAB Express v1.5.2

Tải xuống MiniTAB Express v1.5.2 – Phần mềm thống kê Mini-Express Express cho người mới bắt đầu Minitab nhanh là một phần mềm thống kê đặc biệt để sử dụng trong quá trình đào tạo nhập dữ liệu đã được…

Like Comment

Companion by Minitab v5.3

Tải xuống Companion by Minitab v5.3 – Quản lý dự án và các dự án phần mềm kiểm soát chất lượng Minitab là một phần mềm kiểm soát chất lượng thống kê phù hợp cho các dự…

1 Like Comment

Minitab v17.3.1

Tải xuống Minitab v17.3.1 – Thống kê và kiểm soát chất lượng Minitab là một phần mềm kiểm soát chất lượng thống kê phù hợp cho các dự án Six Sigma và cải thiện chất lượng. Phần mềm này…

Like Comment

Minitab v18.1

Tải xuống Minitab v18.1 – Mini-Tab kiểm soát chất lượng và thống kê chuyên nghiệp Minitab là một phần mềm kiểm soát chất lượng thống kê phù hợp cho các dự án Six Sigma và cải thiện chất…

Like Comment

Minitab v19.11 x86/x64

Tải xuống Minitab v19.11 x86/x64 – Mini-Tab kiểm soát chất lượng và thống kê chuyên nghiệp Minitab là một phần mềm kiểm soát chất lượng thống kê phù hợp cho các dự án Six Sigma và cải thiện…

1 Like Comment

MineSight v11.00-5 Build 71065-395 x64

Tải xuống MineSight v11.00-5 Build 71065-395 x64 – Phần mềm Quản lý dự án & Lập kế hoạch Thành lập mỏ chỉ liên quan đến khai thác, mà còn cả vấn đề kinh tế, con…

Like Comment