FotoWorks XL 2019 v19.0.5

Tải xuống FotoWorks XL 2019 v19.0.5 – Phần mềm chỉnh sửa ảnh dễ dàng FotoWorks XL là một trong những phần mềm là rất hữu ích để chỉnh sửa và sửa đổi hình ảnhLà yêu thích của bạn. Phần mềm…

4 Likes Comment

Topaz Adjust AI v1.0.5 x64

Tải xuống Topaz Adjust AI v1.0.5 x64 – Phần mềm điều chỉnh chất lượng hình ảnh thông minh  Topaz Adjust AI là một phần mềm để kiểm soát chất lượng hình ảnh thông minh và tự…

1 Like Comment

Bzzt! Image Editor Pro v1.2.5

Tải xuống Bzzt! Image Editor Pro v1.2.5 – Phần mềm chỉnh sửa ảnh dễ dàng Bzzt! Image Editor Pro là một phần mềm mạnh mẽ, nhưng dễ dàng để chỉnh sửa hình ảnh cho cá nhân hoặc nhóm là nó có…

3 Likes Comment

ON1 Effects 2019.6 v13.6.0.7353 x64

Tải xuống ON1 Effects 2019.6 v13.6.0.7353 x64 – Phần mềm hiệu ứng ảnh Một trong những điều cho thấy bạn là một nhiếp ảnh gia là cách điệu các bức ảnh , và nó thường có thể…

14 Likes Comment

ON1 Resize 2019.6 v13.6.0.7353 x64

Tải xuống ON1 Resize 2019.6 v13.6.0.7353 x64 – Phần mềm chỉnh sửa và thay đổi kích thước hình ảnh mà không ảnh hưởng đến chất lượng ON1 Resize là một phần mềm có sức mạnh, chất lượng…

10 Likes 4 Comments

ON1 Photo RAW 2019.6 v13.6.0.7353 x64

Tải xuống ON1 Photo RAW 2019.6 v13.6.0.7353 x64 – Phần mềm chỉnh sửa ảnh ON1 Photo RAW bao gồm tất cả các công cụ và tính năng cần thiết mà bất kỳ nhiếp ảnh nào cũng…

9 Likes Comment

Topaz Studio v2.0.0 x64

Topaz Studio v2.0.0 x64 – Phần mềm chỉnh sửa ảnh Topaz Topaz Studio cung cấp một bộ hiệu ứng ảnh độc đáo trong hộp công cụ của nó. Giống như các sản phẩm Topaz khác, phần mềm này có thể được sử dụng làm…

3 Likes Comment

SoftOrbits Photo Editor v5.0

Tải xuống SoftOrbits Photo Editor v5.0 – Một ứng dụng để chỉnh sửa và xóa các thành phần không mong muốn khỏi ảnh Phần mềm chỉnh sửa ảnh SoftOrbits để chỉnh sửa hình ảnh và xóa các đối…

6 Likes Comment

Pinnacle Imaging HDR Expose v3.2.2 Build 13221 x64

Tải xuống Pinnacle Imaging HDR Expose v3.2.2 Build 13221 x64 – Phần mềm chỉnh sửa và tối ưu hóa hình ảnh HDR Expose là một phần mềm toàn diện và mạnh mẽ được thiết kế để chỉnh…

3 Likes Comment