Pinnacle Studio Ultimate v20.5.0 x86/x64 + MyDVD Content‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Tải xuống Pinnacle Studio Ultimate v20.5.0 x86 / x64 + Nội dung MyDVD – Phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp Việc sử dụng máy ảnh, điện ảnh, bản đồ kỹ thuật số ngày nay trong số…

2 Likes Comment

Pinnacle Studio HD Ultimate Collection v15.0

Tải xuống Pinnacle Studio HD Ultimate Collection v15.0 – Phần mềm chỉnh sửa video và chỉnh sửa studio chuyên nghiệp Việc sử dụng máy ảnh, điện ảnh, bản đồ kỹ thuật số ngày nay trong số những…

2 Likes Comment

Pinnacle Studio Ultimate v18.6.0 x86/x64 + Content Pack + Addons‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Tải xuống Pinnacle Studio Ultimate v18.6.0 x86 / x64 + Gói nội dung + Addons – Phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp Việc sử dụng máy ảnh, điện ảnh, bản đồ kỹ thuật số ngày nay…

3 Likes Comment

Pinnacle Studio Ultimate v17.6 + Bonus + Standard Content‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Tải xuống Pinnacle Studio Ultimate v17.6 + Bonus + Standard Content‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ – Phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp Việc sử dụng máy ảnh, điện ảnh, bản đồ kỹ thuật số ngày nay trong số những người…

4 Likes Comment

Pinnacle Studio Ultimate v21.0.1 + Content Packs x86/x64‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Tải xuống Pinnacle Studio Ultimate v21.0.1 + Content Packs x86/x64‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ – Phần mềm chỉnh sửa phim chuyên nghiệp Việc sử dụng máy ảnh, điện ảnh, bản đồ kỹ thuật số ngày nay trong số những người sử…

9 Likes 22 Comments

Pinnacle Studio Ultimate v19.5.0 x86/x64 + Premium Packs‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Tải xuống Pinnacle Studio Ultimate v19.5.0 x86/x64 + Premium Packs‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ – Phần mềm chỉnh sửa phim chuyên nghiệp Việc sử dụng máy ảnh, điện ảnh, bản đồ kỹ thuật số ngày nay trong số những người sử…

6 Likes 1 Comment

Blackmagic Design Davinci Resolve Studio v15.2.0.33 x64

Tải xuống Blackmagic Design Davinci Resolve Studio v15.2.0.33 x64 – Phần mềm chỉnh màu chuyên nghiệp cho các tệp video Chỉnh sửa màu sắc trong phim có nghĩa là chỉnh sửa màu sắc và phim trong giai…

2 Likes Comment

Blackmagic Design Davinci Resolve Studio v16 Beta 6 x64

Tải xuống Blackmagic Design Davinci Resolve Studio v16 Beta 6 x64 – Phần mềm chỉnh màu chuyên nghiệp cho các tệp video Chỉnh sửa màu sắc trong phim có nghĩa là chỉnh sửa màu sắc và phim…

2 Likes Comment

ApowerEdit v1.4.9

Tải xuống ApowerEdit v1.4.9 – Chỉnh sửa và tạo tệp video Phần mềm  ApowerEdit giúp bạn xây dựng các video chuyên nghiệp hoặc thậm chí tạo video để giải trí gia đình. Video được tạo trong phần mềm này có…

1 Like Comment