uTorrent Pro 3.5.4 Build 44520

uTorrent Pro 3.5.4 Build 44520 uTorrent là một ứng dụng BitTorrent hiệu quả cho Windows. Hầu hết các tính năng có trong các máy khách BitTorrent khác đều có trong uTorrent, bao gồm ưu tiên…

8 Likes Comment
4K Video Downloader MacOSX

4K Video Downloader MacOSX

4K Video Downloader v4.4.5 MacOSX – Phần mềm tải về video trên Internet cho Mac 4K Video Downloader MacOSX Phần mềm 4K Video Downloader cho phép bạn tải các video có chất lượng ở tốc độ cao…

7 Likes Comment
Free Download Manager v5.1.9 MacOSX

Free Download Manager v5.1.9 MacOSX

Free Download Manager v5.1.9 MacOSX | Tăng tốc download cho MacOSX Free Download Manager v5.1.9 MacOSX Free Download Manager là một ứng dụng quản lý hầu hết các chương, với một giao diện thân thiện và…

6 Likes 2 Comments
Speed Download v5.3.0 MacOSX | Trình tăng tốc download cho Mac 

Speed Download v5.3.0 MacOSX

Speed Download v5.3.0 MacOSX | Trình tăng tốc download cho Mac  Speed Download v5.3.0 MacOSX Speed Download – Phần mềm hiệu quả để tăng tốc việc tải về tren Mac. Bạn sẽ có công cụ…

7 Likes Comment
Tải xuống Downie v3.0.9 MacOSX - Tải phần mềm xem phim từ trang web dành cho máy Mac

Tải xuống Downie v3.0.9 MacOSX – Tải phần mềm xem phim từ trang web dành cho máy Mac

Tải xuống Downie v3.0.9 MacOSX – Tải phần mềm xem phim từ trang web dành cho máy Mac Downie – đây là trình tải video dễ dàng nhất. Hỗ trợ trên 750 trang phổ biến như YouTube…

8 Likes Comment