JetBrains GoLand v2019.1.3 MacOSX

Tải xuống JetBrains GoLand v2019.1.3 MacOSX – Phần mềm phát triển Go cho Mac Phần mềm JetBrains GoLand là một môi trường phát triển kinh doanh tích hợp mới được thiết kế bởi JetBrains. Phần mềm tiên tiến này cung cấp một môi trường…

6 Likes Comment

JetBrains RubyMine v2019.1.2 MacOSX

Tải xuống JetBrains RubyMine v2019.1.2 MacOSX – Ruby Professional Mac Pro RubyMine là một Ruby on Rails IDE hoàn chỉnh, mang đến đầy đủ các nhà phát triển Ruby thiết yếu cho Ruby phát triển và…

6 Likes Comment

JetBrains DataGrip v2019.1.2 MacOSX

Tải xuống JetBrains DataGrip v2019.1.2 MacOSX – Môi trường kẹp dữ liệu cho Mac JetBrains DataGrip là một cơ sở dữ liệu môi trường phát triển tích hợp (IDE) đáp ứng các nhu cầu cụ thể…

6 Likes Comment

JetBrains CLion v2019.1.4 MacOSX

Tải xuống JetBrains CLion v2019.1.4 MacOSX – Môi trường phát triển dòng C cho Mac CLion là một trong những sản phẩm mới nhất của JetBrains, môi trường lập trình tiên tiến cho các ngôn ngữ…

6 Likes Comment

JetBrains Php Storm v2019.1.3 MacOSX

Tải xuống JetBrains Php Storm v2019.1.3 MacOSX – Phần mềm mã hóa Php cho Mac PhpStorm tạo ra một môi trường lập trình PHP thông minh, đơn giản, tập trung vào nâng cao năng suất của…

3 Likes Comment

JetBrains WebStorm v2019.1.3 MacOSX

Tải xuống JetBrains WebStorm v2019.1.3 MacOSX – Phần mềm mã hóa web cho Mac Ngày nay, các trang web được thiết kế theo nhiều cách khác nhau. Để thiết kế một trang web tốt, phải viết…

1 Like Comment

JetBrains PyCharm v2019.1.3 MacOSX

Tải xuống JetBrains PyCharm v2019.1.3 MacOSX – Python Mac Python, đôi khi được phát âm do nhầm lẫn Python, là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, hướng đối tượng và thông dịch chung được…

Like Comment

JetBrains IntelliJ IDEA v2019.1.3 MacOSX

Tải xuống JetBrains IntelliJ IDEA v2019.1.3 MacOSX – Phần mềm phát triển Java cho Mac Nếu bạn muốn trở thành một trong những lập trình viên mạnh nhất về Java theo mã hóa cũng như…

1 Like Comment

Pano2VR v6.0.6 Pro x64

Tải xuống Pano2VR v6.0.6 Pro x64 – Phần mềm toàn cảnh hình ảnh Pano2VR là tên của một trong những sản phẩm của Garden Gnome, thuộc danh mục phần mềm đồ họa . Với phần mềm này, bạn sẽ…

8 Likes 2 Comments