Idoo Secure Disc Creator v7.0.0

Tải xuống Idoo Secure Disc Creator v7.0.0 – Phần mềm mã hóa DVD DVD là một trong những bộ nhớ di động phổ biến nhất. Điều này bao gồm dữ liệu mà chúng tôi dự định…

Like Comment

idoo File Encryption Pro v9.3.0

Tải xuống idoo File Encoding Pro v9.3.0 – Phần mềm mã hóa tệp & mã hóa hệ thống Mọi người đều có rất nhiều thông tin cá nhân quan trọng trên hệ thống của họ,…

Like Comment

Raxco PerfectGuard v2.74.159.150

Tải xuống Raxco PerfectGuard v2.74.159.150 – Bảo vệ hệ thống chống phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại Raxco PerfectGuard là một ứng dụng phần mềm bảo vệ hệ thống mạnh mẽ, giám sát PC của bạn. Phần mềm kiểm…

4 Likes Comment

Ashampoo Privacy Protector 2015 v1.1.3.107

Tải xuống Ashampoo Privacy Protector 2015 v1.1.3.107 – Phần mềm bảo mật Ashampoo Privacy Protector trình bày một cách tiếp cận sáng tạo để bảo vệ các hoạt động của người dùng máy tính, một bộ…

3 Likes Comment

McAfee Application Control v8.2.1.143

Tải xuống McAfee Application Control v8.2.1.143 – Phần mềm bảo vệ hệ thống chống lại các tệp thực thi đe dọa Nhiều phần mềm độc hại được đưa vào hệ thống nạn nhân dưới dạng…

3 Likes Comment

HomeGuard Pro v8.0.1 x86/x64

Tải xuống HomeGuard Pro v8.0.1 x86/x64 – Phần mềm giám sát máy tính HomeGuard là một phần mềm tiên tiến để chăm sóc và giám sát việc sử dụng các thành viên gia đình từ máy tính. Phần mềm này…

5 Likes Comment

System Mechanic Ultimate Defense v19.0.1.31

System Mechanic Ultimate Defense v19.0.1.31 – Bảo vệ hệ thống chống lại các mối đe dọa an ninh và hiệu suất hệ thống Trong những năm qua việc sử dụng Internet và trao đổi thông tin theo…

4 Likes Comment

Folder Lock v7.7.9

Tải xuống Folder Lock v7.7.9 – Phần mềm mã hóa và khóa tệp Folder Lock 7 là một giải pháp bộ đầy đủ cho tất cả các nhu cầu bảo mật dữ liệu của bạn….

6 Likes 4 Comments

Windows Password Recovery Tool Ultimate v6.4.5.0

Tải xuống Windows Password Recovery Tool Ultimate v6.4.5.0 – Phần mềm để khôi phục, xóa và thay đổi mật khẩu Windows đã quên Windows Password Recovery Tool là một trong những phần mềm tốt nhất để thiết lập lại…

4 Likes Comment