Khóa học MasterCAM 2018 CAD I CAM

Trên thực tế, Mastercam là chương trình phát triển phần mềm hỗ trợ máy tính hoặc chi phí thấp (CAM) được phát triển bởi các lập trình viên CNC và các kỹ sư cơ khí…

6 Likes Comment

Khóa học Solidworks 2016 căn bản của Udemy

SolidWorks là một mô hình dựa trên Paradise cho các vật rắn sử dụng phương pháp tham số dựa trên tính năng để xây dựng các mô hình và lắp ráp. Phần mềm này được sử dụng rộng…

4 Likes Comment

Khóa học lập mô hình 3D-2D Solidworks 2016 của Udemy

SolidWorks (SolidWorks) là một phần mềm kỹ thuật thiết kế hỗ trợ máy tính chạy trên Windows được cung cấp bởi công ty Dassault Systems của Pháp và đang được phát triển. Hiện tại, phần mềm SolideWorks được sử dụng…

4 Likes Comment

Khóa học cần thiết cho SOLIDWORKS 2016 của Udemy

SolidWorks (SolidWorks) là một phần mềm kỹ thuật thiết kế hỗ trợ máy tính chạy trên Windows , được phát triển và phát triển bởi Công ty Dassault Systems của Pháp. Hiện tại, phần mềm SolideWorks được sử dụng bởi 1,3…

4 Likes Comment

Khóa học hoàn chỉnh SolidWorks của Udemy : 3D Modeling & 2D Drawing

 SolidWorks (SolidWorks) là một phần mềm kỹ thuật thiết kế hỗ trợ máy tính chạy trên Windows được cung cấp bởi công ty Dassault Systems của Pháp và đang được phát triển. Hiện tại, phần mềm SolideWorks được sử dụng…

3 Likes Comment

Series Hướng dẫn SolidWorks 2015 của Udemy

Phần mềm SolidWorks, như một phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính, có một số tính năng nhất định đi kèm với các phần mềm CAD khác như kthia, pro / kim phun, đồ họa ion , máy…

2 Likes Comment

Học SolidWorks 2019: Thiết kế hệ thống ô tô

SolidWorks (SolidWorks) là một phần mềm kỹ thuật thiết kế hỗ trợ máy tính chạy trên Windows được cung cấp bởi công ty Dassault Systems của Pháp và đang được phát triển. Hiện tại, phần mềm SolideWorks được sử dụng…

4 Likes Comment

Học SolidWorks 2018 cho người mới bắt đầu

SolidWorks  là một phần mềm kỹ thuật thiết kế hỗ trợ máy tính chạy trên Windowschạy được cung cấp bởi công ty Dassault Systems của Pháp và đang được phát triển. Hiện tại, phần mềm SolideWorks được…

3 Likes Comment