Microsoft Windows Server Standard & Datacenter 2019 64 Bit

Microsoft Windows Server Standard & Datacenter 2019 64 Bit RTM – 1809 Build 17763.1 ITA Tăng độ tin cậy và tính linh hoạt của cơ sở hạ tầng Máy chủ, ưu tiên tiết kiệm thời…

9 Likes Comment

Windows Server 1803 Original English X64 2018

Windows Server 1803 Original English X64 2018 Details ISO: Name ISO:en_windows_server_version_1803_x64_dvd_12063476 Size:2.82 GB (3,028,504,576 bytes) Build:1803 Architecture:x64 Language:English Sha-1:e34b375e0b9438d72e6305f36b125406 *en_windows_server_version_1803_x64_dvd_12063476.iso New Features:   Server Core container images As part of the update, Microsoft has reduced…

10 Likes 1 Comment
Windows KMS Activator Ultimate 2017 v3.5

[email protected]

Windows KMS Activator Ultimate 2017 v3.5 Mình xin nói tóm tắc về phần mềm Windows KMS Activator Ultimate như sau: thuoc windows hoàn toàn an toàn tuyệt đối, không mất file hệ thống, không ảnh hưởng…

7 Likes Comment

WinServer2016

Win Server 2016 (Updated Jan. 2017) x64 Giới thiệu: Microsoft Windows Server 2016 là ở đây. Hãy thử hệ điều hành sẵn sàng đám mây ngay hôm nay để áp dụng các mức độ bảo mật và…

8 Likes Comment
Windows Server 2008 R2 Datacenter SP1 x64 Integrated

WinServer 2008 R2 Datacenter SP1 x64 Integrated

Windows Server 2008 R2 Datacenter SP1 x64 Integrated   Windows Server 2008 R2 cung cấp mức hiệu suất và thời gian hoạt động hệ thống hoàn hảo, những tiến bộ bảo mật mới nhất và…

7 Likes 1 Comment