Windows 8.1 Pro Update 3 x64/x86 En-Us ESD March2019 Pre-Activated

General Info:-  Name :- Windows 8.1 Pro Update 3 (Retail) size :- 3.17gb Architecture :- x64 Language :- English Only Author :- TEAM OS Activation :- Activated Name :- Windows 8.1 Pro Update 3 (Retail)…

2 Likes 2 Comments

Windows 8.1 Pro Retail Update 3 x64/x86 En-Us ESD Feb2019 Pre-Activated

General Info:-  Name :- Windows 8.1 Pro Update 3 (Retail) size :- 3.15gb Architecture :- x64 Language :- English Only Author :- TEAM OS Activation :- Activated Name :- Windows 8.1 Pro Update 3 (retail)…

2 Likes Comment

Win 7 8.1 10 X64 3in1 ESD en-US AUG 2018 của GEN2

Win 7 8.1 10 X64 3in1 ESD en-US AUG 2018 Bộ cài win 3 trong 1 , các bạn chỉ cần  1 USB 16GB, dùng Rufus boot ra USB là có thể đi cài win…

11 Likes Comment

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64)

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64) Khởi động Windows 10 và 8 PE – để bảo trì máy tính, đĩa cứng và phân vùng, sao lưu và khôi phục đĩa và phân vùng, chẩn đoán máy…

12 Likes Comment

Windows 7-8.1-10 Pro AIO (6in1) x86x64

Windows 7-8.1-10 Pro AIO (6in1) x86x64 Tổng hợp bộ cài 3 windows 7 8 và 10 trong một phiên bản. Phù hợp với các bạn cài win dạo 🙂 Bao gồm : windows 10 Pro…

9 Likes Comment

Win8.1 Pro Vl Update 3 X64 En-us [Esd]

Win8.1 Pro Vl Update 3 X64 En-us Esd Full Fshare Yêu cầu bổ sung cao hơn để sử dụng nhất định các tính năng: * Để sử dụng cảm ứng, bạn cần một máy tính bảng hoặc…

11 Likes Comment

Win 7-8.1-10 AIO (6in1)

Windows 7-8.1-10 AIO (6in1) x86x64 en-US Feb2018 V.9 General Info:- *********************************Detail:-************************** Program version: 6.1.7601.24058/6.3.9600.18937/10.0.16299.248 Windows: Windows 7/8.1/10 Official site:- teamos-hkrg.com Architect:- 32+64bit Author builds: TEAM OS Language: English Size:-11.1gb Treatment: in-complete Type of medicine: Activator…

15 Likes 1 Comment
Windows 7-8.1-10 With Update (x86-x64) Aio [238in1]

Win 7-8.1-10

Windows 7-8.1-10 With Update (x86-x64) Aio [238in1] The assembly is based on the original images from MSDN. The languages were integrated: English, Russian and updates on February 19, 2018. The distribution of Windows 8.1 and…

10 Likes 2 Comments
Windows 7-8.1-10 Aio (6in1) X86x64 En-us V.8

Windows 7-8.1-10 Aio (6in1) X86x64 En-us V.8

Windows 7-8.1-10 Aio (6in1) X86x64 En-us V.8 Program version: 6.1.7601.23934/6.3.9600.18856/10.0.16299.64 Windows: Windows 7/8.1/10 Official site:- teamos-hkrg.com Architect:- 32+64bit Author builds: TEAM OS Language: English Size:-10.3gb Treatment: in-complete Type of medicine: Activator added at desktop  …

10 Likes Comment